ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

ΟΑΕΕ-ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Σε δύο μεγάλες κατηγορίες -τους «παλαιούς» και τους «νέους» ασφαλισμένους? χωρίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες όσον αφορά το καθεστώς συνταξιοδότησής τους.
 ια τους ασφαλισμένους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών υπάρχουν κοινές ρυθμίσεις για όσους μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Δηλαδή, δεν προβλέπεται ο διαχωρισμός σε πριν και μετά το 1983 ασφαλισμένους, όπως συμβαίνει στα περισσότερα Ταμεία.
Ωστόσο ισχύει διαφορετικό καθεστώς για τους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή όσους μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι ακολουθούν το ενιαίο «μοντέλο» που εφαρμόζεται σε όλα τα Ταμεία.
Χαμένοι
Παράλληλα -όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, που ειδικεύεται σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού Δικαίου- σε κανέναν από τους φορείς που αποτελούν τον ΟΑΕΕ δεν υφίσταται η δυνατότητα συνταξιοδότησης με ειδικές ευεργετικές προϋποθέσεις ανάλογα με την ιδιότητα (γονέας, μητέρα κ.ά.).

Ετσι σχεδόν για όλους τους ασφαλισμένους του εν λόγω φορέα οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι κοινές εφόσον αυτός είναι ο αρμόδιος για την απονομή της σύνταξης.
Σημειώνεται πως εφόσον ο χρόνος ασφάλισης για την απονομή σύνταξης από τον ΟΑΕΕ δεν επαρκεί, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει πλασματικά χρόνια σύμφωνα με τον ν. 3863/2010 ή ακόμη και να συνεχίσει την ασφάλισή του στον φορέα προαιρετικά παρά τη διακοπή της δραστηριότητάς του με σχετική αίτηση. Αναγκαία προϋπόθεση είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:


  • Να μην ασκεί επάγγελμα για το οποίο είναι υποχρεωμένος να ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα.
  • Να έχει συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης, από τα οποία ένα τουλάχιστον εντός ΟΑΕΕ.
  • Να μην είναι ασφαλιστικά ανάπηρος σε ποσοστό 67% και άνω.
Σημειώνεται πως η αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την ημέρα διακοπής της ασφάλισης.
Το «Εθνος - Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα αναλυτικά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ελεύθερων επαγγελματιών:
Θεμελίωση δικαιώματος με 35ετία μέχρι το 2011
Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ, που ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, δικαιούνται σύνταξη εφόσον συμπληρώσουν 15 έτη ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας τους.
Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες. Σημειώνεται πως για να χορηγηθεί σύνταξη σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης.
Συγκεκριμένα όσοι συμπλήρωσαν μέχρι το τέλος του 2010 την απαιτούμενη 35ετία μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου σε ηλικία 60 ετών.
Ωστόσο από το 2011 ξεκίνησε η αύξηση του απαραίτητου χρόνου ασφάλισης για τη συνταξιοδότησης, ρύθμιση που θα ολοκληρωθεί το 2015. Για παράδειγμα φέτος απαιτούνται 37 έτη για «έξοδο» σε ηλικία 60 ετών.
Στην ολοκλήρωση των αλλαγών -δηλαδή από το 2015 και μετά? θα απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης.
Ωστόσο είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως θα μπορεί ο ασφαλισμένος να αναγνωρίσει μέχρι 7 πλασματικά έτη. Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως με 37 έτη ασφάλισης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010 χορηγείται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Η σύνταξη που χορηγείται από το ΤΕΒΕ σε όλες τις περιπτώσεις είναι πλήρης. Μειωμένη σύνταξη με μικρότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης δεν προβλέπεται από το ΤΕΒΕ για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους. Επίσης δεν υπάρχει για την κατηγορία αυτή καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων.
Συμβουλές
Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
  • Η σύνταξη του ΤΕΒΕ υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες έχει ασφαλιστεί ο ελεύθερος επαγγελματίας για όλη την περίοδο και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια.
Ετσι, λοιπόν, για κάποιον που θέλει να έχει καλύτερη σύνταξη, συμφέρει η ασφάλιση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατηγορία για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.
  • Μετά τη συμπλήρωση των 30 ετών ασφάλισης και ακόμη περισσότερο μετά τη συμπλήρωση των 35 ετών ασφάλισης, προβλέπεται μεγάλη προσαύξηση της σύνταξης.
Συμφέρει, λοιπόν, τον ασφαλισμένο να παραμείνει στο ΤΕΒΕ όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια για να πάρει καλύτερη σύνταξη.
Τα κλειδιά για το πρώην ΤΣΑ
Το ΤΣΑ χορηγεί σύνταξη στους ασφαλισμένους του με 15 έτη ασφάλισης και σε ηλικία 65 ετών για άνδρες - γυναίκες. Για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος σε μικρότερη ηλικία απαιτείται να έχει συμπληρώσει 25 τουλάχιστον έτη ασφάλισης. Με 37 έτη ασφάλισης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 χορηγείται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, ενώ με 35 έτη ασφάλισης προβλέπεται συνταξιοδότηση σε ηλικία 60 ετών για άνδρες και γυναίκες. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς τα 35 έτη αυξάνονται κάθε δώδεκα μήνες κατά ένα έτος μέχρι να φτάσουν τα 40 το 2015. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί όμως ο ασφαλισμένος του ΤΣΑ να χρησιμοποιήσει 7 πλασματικά για να συμπληρώσει συνολικά 40 έτη. Τέλος, δεν υπάρχει καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων, που έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31/12/1992.
Το καθεστώς για τους εμπόρους
Σε ηλικία 65 ετών μπορούν να πάρουν σύνταξη από το Ταμείο Εμπόρων οι άντρες και οι γυναίκες που έχουν 15 έτη ασφάλισης. Για να καταβληθεί σύνταξη σε ηλικία κάτω των 65 ετών απαιτούνται από 35 έως 40 έτη, ανάλογα με το πότε θεμελιώνεται δικαίωμα (αφορά ασφαλισμένους πριν από το 1993). Ετσι όσοι συμπλήρωσαν 35ετία μέχρι το τέλος του 2010 έχουν όριο ηλικίας το 60ό έτος. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε η με βάση τον ν. 3863/2010 αύξηση του απαραίτητου χρόνου για τη συνταξιοδότησης κατά δώδεκα μήνες ετησίως. Συγκεκριμένα το 2015 θα απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης για συνταξιοδότηση.
Βέβαια, όσοι συμπληρώνουν 33 έτη πραγματικής ασφάλισης θα μπορούν αναγνωρίζοντας και επτά πλασματικά χρόνια να ανοίξουν την πόρτα εξόδου.
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί πως για τις μητέρες που έχουν ασφαλιστεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1992 δεν υπάρχει καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης.
Πληροφορίες
Εδώ πρέπει να αναφερθούν δύο χρήσιμες πληροφορίες: Η σύνταξη υπολογίζεται από το Ταμείο Εμπόρων με βάση τις ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος για όλα τα έτη και όχι μόνο εκείνα της τελευταίας περιόδου. Ετσι, λοιπόν, για κάποιον που θέλει να έχει καλύτερη σύνταξη, συμφέρει η ασφάλιση στη μεγαλύτερη κατηγορία για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.Η προσαύξηση της σύνταξης για τα χρόνια που διανύονται μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους είναι 5% για κάθε χρόνο και επομένως συμφέρει η παραμονή στην ασφάλιση του Ταμείου στην περίπτωση αυτή.
Ποιοι υποχρεούνται να ασφαλιστούν
Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται όλα τα πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που διατηρούν επαγγελματική και βιοτεχνική δραστηριότητα, τα πρόσωπα που ασκούν εμπορία και τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, οι χρηματιστές, μεσίτες, επιχειρηματίες κινηματογράφου και εκτελωνιστές, οι επιχειρηματίες ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεν έχουν την ιδιότητα του γιατρού, οι εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτου, οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ή οι χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών, οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, οι θεατρικοί συγγραφείς, ποιητές και πεζογράφοι, τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3%, οι μέτοχοι των Α.Ε. των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων με αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, οι ναυτικοί πράκτορες.
Γι' αυτούς αλλά και άλλους ασφαλισμένους που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον Οργανισμό ισχύουν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας των πρώην ανεξάρτητων φορέων κύριας ασφάλισης ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, ΤΑΝΠΥ που έχουν ενοποιηθεί στον ΟΑΕΕ.
Κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
 www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ