ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ-Ποιος φορέας απονέμει την παροχή

Σύνθετο είναι το «παζλ» για τη χορήγηση σύνταξης στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης, καθώς η σχετική απόφαση δεν εκδίδεται πάντα από το τελευταίο Ταμείο. Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι δεν πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η αίτησή τους εξετάζεται από το προηγούμενο ταμείο στο οποίο είχαν ένσημα.
Με βάση τη νομοθεσία, οι φορείς στους οποίους έχει υπαχθεί κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου ο εργαζόμενος χωρίζονται στον απονέμοντα φορέα και τους συμμετέχοντες φορείς. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
  • Απονέμων φορέας είναι το Ταμείο που με βάση τη νομοθεσία, κρίνεται αρμόδιο και τελικά χορηγεί τη σύνταξη. Η σύνταξη υπολογίζεται στο σύνολό της από τον απονέμοντα φορέα με συμμετοχή τμηματικών ποσών των συμμετεχόντων.
  • Συμμετέχων φορέας λέγεται το Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί ο εργαζόμενος αλλά δεν είναι, με βάση τη νομοθεσία, το αρμόδιο για τη χορήγηση της σύνταξης. Συμμετέχει στη δαπάνη για τη χορήγηση της σύνταξης από τον απονέμοντα φορέα.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως ο τελευταίος φορέας που είναι ασφαλισμένος ο αιτών δεν είναι πάντοτε και ο απονέμων. Είναι όμως εκείνος στον οποίο θα πρέπει να γίνει η κατάθεση της σχετικής αίτησης.
Για να είναι το τελευταίο Ταμείο αυτό το οποίο θα χορηγήσει τη σύνταξη θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει σε αυτό 1.500 ημέρες από τις οποίες 500 ημέρες μέσα στην τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης ή τη διακοπή της ασφάλισης.
Εφόσον δεν υπάρχει η προϋπόθεση αυτή η δυνατότητα συνταξιοδότησης εξετάζεται από τους άλλους φορείς στους οποίους έχει ασφαλιστεί ο εργαζόμενος με πρώτον εκείνο στο οποίο έχει ο εργαζόμενος τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης (εξαιρουμένου του τελευταίου φορέα).
Η διαδικασία
Ο κάθε φορέας λοιπόν εξετάζει με βάση τη νομοθεσία του το αίτημα και εφόσον ο εργαζόμενος συμπληρώνει τις προϋποθέσεις του, ο φορέας αυτός καθίσταται απονέμων, δηλαδή αναλαμβάνει την υποχρέωση για τη χορήγηση της σύνταξης.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως στην περίπτωση που κανένας από τους άλλους φορείς δεν μπορεί να χορηγήσει σύνταξη με βάση τη νομοθεσία του, τότε ο τελευταίος φορέας χορηγεί τη σύνταξη με 1.000 τουλάχιστον ημέρες στην ασφάλισή του, εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία. Βέβαια η χορήγηση της σύνταξης προϋποθέτει πέρα από τις 1.500 και 500 ή τις 1.000 και 300 ημέρες αντίστοιχα, ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες λοιπές προϋποθέσεις του απονέμοντος φορέα (όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης).
Οι καθυστερήσεις φτάνουν τα δύο χρόνια
Μεγάλη υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι έχουν διαδοχική ασφάλιση, καθώς η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης καθυστερεί σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρεται πως υπάρχουν περιπτώσεις ταμείων -π.χ. ΝΑΤ- που η καθυστέρηση μπορεί να φτάσει ακόμα και τα δύο έτη.
Στο ΙΚΑ -που είναι και ο συνήθης συμμετέχων φορέας- η έκδοση της σχετικής απόφασης καθυστερεί συνήθως από 14 έως 16 μήνες. Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ο χρόνος αναμονής φτάνει ή και ξεπερνά τους 10 μήνες.
Στους δημοσίους υπαλλήλους απονέμεται η παροχή με μόνο τον χρόνο του Δημοσίου και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του συμμετέχοντος φορέα, χορηγείται και το τμηματικό ποσό.
 www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ