ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Σε 48 δόσεις τα χρέη προς το ΙΚΑ-Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών


Tη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έως και σε 48 δόσεις έχουν οι οφειλέτες του ΙΚΑ. Σε περίπτωση που δεν εξοφληθούν οι οφειλές, θα ανοίξει ο δρόμος για μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις, πλειστηριασμούς κ.ά.
Σε εγκύκλιο του Ταμείου -που δημοσιεύει σήμερα το «Εθνος - Συντάξεις»- καταγράφονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση χρεών. Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ είναι 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
Με βάση την εγκύκλιο, οι οφειλέτες που θα υποβάλουν αίτηση μέχρι το τέλος Ιουνίου μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έως και σε 48 δόσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα συνεχιστεί, ωστόσο για κάθε μήνα καθυστέρησης οι δόσεις θα μειώνονται σε 47, 46 και ούτω καθεξής.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους:
 • Αναστέλλεται μέχρι την εξόφληση της οφειλής η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης.
 • Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).
Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» είναι η ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1ης Ιανουαρίου 2013 και εφεξής. Οι εργοδότες που οφείλουν εισφορές της φετινής χρονιάς, θα πρέπει να τις καταβάλουν πριν από την υπαγωγής τους στη ρύθμιση.
Σύμφωνα με το ΙΚΑ, οι οφειλές μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση «Νέα Αρχή»:
 • Με έκπτωση 25% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31η Δεκεμβρίου 2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1ης Ιανουαρίου 2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017.
 • Με έκπτωση 30% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31η Δεκεμβρίου 2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1ης Ιανουαρίου 2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2016.
 • Με έκπτωση 35% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31η Δεκεμβρίου 2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1ης Ιανουαρίου 2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2015.
 • Με έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31η Δεκεμβρίου 2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1ης Ιανουαρίου 2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2014.
 • Με έκπτωση 50% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31η Δεκεμβρίου 2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1ης Ιανουαρίου 2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.
Προθεσμία
Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» υποβάλλεται άπαξ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως την 30ή Ιουνίου 2017, με εξαίρεση την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.
Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις, θα τύχει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
Οσοι οφειλέτες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη στη «Νέα Αρχή» μπορούν να μπουν στην «Πάγια Ρύθμιση» που προβλέπει, όμως, μόνο 12 δόσεις.

Με... δάνειο καλύπτονται τα έξοδα
Σε εσωτερικό δανεισμό προχωρά το ΙΚΑ κάθε μήνα για να καλύψει τα έξοδά του. Το δάνειο από το ΤΑΠ-ΔΕΗ και το ΕΤΕΑ είναι 390 εκατομμύρια ευρώ και είναι διάρκειας 13 ημερών. Στην οικονομική κατάσταση του μεγαλύτερου ταμείου της χώρας αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, τονίζοντας πως τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος Μαρτίου ήταν 225 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του έτους υπήρξε αύξηση στα έσοδα κατά 8.23%, ωστόσο αυξήθηκαν και οι δαπάνες κατά 8.25%.
Οσον αφορά στον «εσωτερικό δανεισμό», το επιτόκιο καθορίζεται από το ποσοστό απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών φορέων» όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του κοινού κεφαλαίου.
Σήμερα έχει διαμορφωθεί στο 1.8716% και καταβάλλεται κανονικά από το ΙΚΑ στην ημερομηνία επιστροφής του κεφαλαίου.
Απαιτούνται βεβαιώσεις για την οικονομική κατάσταση των οφειλετών
Από «κόσκινο» περνάει η οικονομική κατάσταση όσων οφειλετών μπουν στη ρύθμιση.
Με βάση την εγκύκλιο για την υπαγωγή στη «Νέα αρχή» απαιτούνται:
 • Ποσά έως 5.000 ευρώ. Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη, όπου θα δηλώνεται η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη στιγμή, η βιωσιμότητα του διακανονισμού και αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή
 • Ποσά από 5.000 έως 75.000. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνονται μεταξύ άλλων τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, οι αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, τα οχήματα, οφειλές προς το δημόσιο ή υποχρεώσεις προς τρίτους, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών.
 • Ποσά από 75.000 έως 300.000 ευρώ. Εκτός από τα στοιχεία που ήδη αναφέρθηκαν επιπρόσθετα απαιτούνται βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων. Αυτά ισχύουν και για όσους οφειλέτες μπουν στην πάγια ρύθμιση και χρωστάνε από 50.000 έως 150.000 ευρώ.
 • Ποσά άνω των 300.00 ευρώ. Εκτός από τα στοιχεία που ήδη αναφέρθηκαν απαιτείται σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής (προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας, έγγραφη υποθήκη επί του ακινήτου, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου).
Αυτά ισχύουν και για όσους οφειλέτες μπουν στην πάγια ρύθμιση και οφείλουν άνω των 150.000€.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης σταματήσει τη ρύθμιση θα προχωρά το ΙΚΑ στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων και σε κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών. Για όσους οφείλουν άνω των 300.000 ευρώ (ή 150.000 στην πάγια ρύθμιση) καταπίπτουν οι χορηγηθείσες εγγυήσεις.
http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ