ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ταχύτερη έξοδος με πλασματικά έτη

Σε 80.000 υπολογίζονται οι ασφαλισμένοι που πρέπει να αναγνωρίσουν τα πλασματικά έτη μέχρι το τέλος του χρόνου για να αποφύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας.

Με τον τρόπο αυτό θα θεμελιώσουν δικαίωμα με τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι το τέλος του 2010 και θα αποφύγουν την αύξηση των ορίων ηλικίας.
Στους κερδισμένους είναι, μεταξύ άλλων, όσοι μέχρι το τέλος του 2010 συμπληρώνουν με πλασματικά έτη 35ετία, οι μητέρες ανηλίκων που φτάνουν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης, εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά κ.ά.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι ν. 3863/2010 και 3996/2011 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2013 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης πλασματικών χρόνων για όσους επιθυμούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις και τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Προσοχή, καθώς η εν λόγω προθεσμία δεν αφορά τους ασφαλισμένους του Δημοσίου αλλά μόνον εκείνους που υπάγονται στην ασφάλιση των φορέων αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.).Είναι σημαντικό, για να μην προκαλούνται παρανοήσεις, να τονιστεί ότι η εν λόγω προθεσμία αναφέρεται αποκλειστικά στους ασφαλισμένους που επιθυμούν να θεμελιώσουν δικαίωμα με όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν τα πλασματικά έτη που προβλέπονται στον νόμο 2084/92 (π.χ. στρατό, χρόνο για τα παιδιά), αλλά και τον νόμο 3655/2008 (πλασματικός χρόνος παιδιών). Δεν μπορούν, ωστόσο, να αναγνωρίσουν τα «νέα» πλασματικά έτη, που προβλέπονται στον νόμο του 2010.

Η εξαγορά του στρατού αποτελεί την πιο συνηθισμένη επιλογή, ωστόσο κοστίζει ακριβά καθώς για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010 δεν παρέχεται έκπτωση 30% (που ισχύει από το 2011 και μετά). Κατά μέσον όρο οι ασφαλισμένοι θα πληρώσουν 240 ευρώ για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.
Το ίδιο ποσό -δηλαδή 240 ευρώ κατά μέσον όρο- θα πληρώσουν και όσοι θέλουν να αναγνωρίσουν την εκπαιδευτική άδεια, ενώ φτηνότερα κοστίζει η εξαγορά του χρόνου ανατροφής παιδιών (168 ευρώ τον μήνα). Πάντως υπάρχουν και πλασματικά έτη που αναγνωρίζονται δωρεάν και επομένως αποτελούν συμφέρουσα επιλογή για τους ασφαλισμένους.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως από την προθεσμία εξαιρούνται οι επιδοτούμενοι χρόνοι ασθένειας και ανεργίας, για τους οποίους τα αιτήματα υποβάλλονται με την αίτηση της σύνταξης και όχι νωρίτερα. Αναλυτικά οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010 είναι οι εξής:
1 Πλασματικός χρόνος τέκνων ν. 3655/2008. Σε όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας -πλην του ΟΓΑ- παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου από τα τέκνα ώστε να επιτευχθεί θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010. Για θεμελίωση από την 1η Ιανουαρίου 2011 κι έπειτα χρησιμοποιείται η αντίστοιχη διάταξη του ν. 3863/2010.
Ετσι, στις μητέρες για παιδιά που αποκτούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2000 δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης: ενός έτους (ή 300 ημέρες ασφάλισης) για το πρώτο παιδί, δύο χρόνων (ή 600 ημέρες ασφάλισης) για το δεύτερο παιδί και δύο ετών (600 ημέρες ασφάλισης) για το τρίτο παιδί.
Επομένως, μπορεί η μητέρα να αναγνωρίσει μέχρι 5 χρόνια συνολικά.
Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει με τις ίδιες προϋποθέσεις πλασματικό χρόνο με την προϋπόθεση ότι η μητέρα ασφαλισμένη υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος.
Ο εν λόγω πλασματικός χρόνος συνυπολογίζεται για τις περιπτώσεις συμπλήρωσης του χρόνου ασφάλισης που απαιτούνται σε κάθε Ταμείο για χορήγηση πλήρους σύνταξης ή για προσαύξηση της σύνταξης. Η προσαύξηση χορηγείται κανονικά ακόμη κι αν έχει επέλθει θεμελίωση χωρίς τη χρήση του εν λόγω πλασματικού χρόνου.
Για τη χρήση του εν λόγω χρόνου δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή εισφορών. Η αναγνώριση γίνεται δωρεάν.
Ωστόσο χρειάζεται προσοχή, καθώς ο συγκεκριμένος πλασματικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτές είναι:
  • Για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης.
  • Για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων ή των μητέρων με ανίκανα παιδιά.
  • Για τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί πως για τις εργαζόμενες στο Δημόσιο δεν προβλέπεται αντίστοιχη δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου.
Αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας
2 Στρατιωτική θητεία. Μπορεί να αναγνωριστεί με καταβολή εισφορών και αντιστοιχεί σε 30 ημέρες τον μήνα. Σε περίπτωση που η αναγνώριση γίνεται με σκοπό την προσαύξηση της σύνταξης δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο εργαζόμενος μπορεί όποτε ο ίδιος θέλει να αναγνωρίσει τον χρόνο της στρατιωτικής θητείας ως χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο του.
Οταν η αναγνώριση όμως γίνεται με σκοπό να συμπληρωθούν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (το 2010 για τους άνδρες 10.500 ημέρες για τα 58) απαιτείται ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του και 3.600 ημέρες ασφάλισης. Διαφορετικά η αναγνώριση χρησιμοποιείται μόνο για προσαύξηση της σύνταξης. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν αποτελούν οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης σε Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα και συνταξιοδοτούνται με συνολικό αριθμό 10.500 ημερών ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή για τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που θα αναγνωριστεί ακόμη και σε ηλικία κάτω των 58 ετών.
Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για τους μισθωτούς και επαγγελματίες που επιθυμούν ή έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη θεμελίωση έως το 2010 γίνεται πάντοτε με καταβολή των σχετικών εισφορών (εξαγορά). Η εισφορά που καταβάλλεται για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται ανέρχεται στο 20% των αποδοχών που είχε ο εργαζόμενος τον προηγούμενο μήνα από εκείνον που κατέθεσε την αίτηση.
Σε κάθε περίπτωση, οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται το ποσό που θα πληρώσει ο εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το 25πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από το ποσό της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης που ισχύει κάθε φορά.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως η καταβολή του ποσού γίνεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.
Ενδεικτικά δημοσιεύεται το εξής παράδειγμα: ασφαλισμένος στο ΙΚΑ έχει συμπληρώσει 9.900 ημέρες ασφάλισης το 2010 και το 58ο έτος της ηλικίας του σήμερα. Είναι από τότε άνεργος και δεν έχει επικολλήσει ένσημα. Εχει υπηρετήσει στον στρατό για 24 μήνες. Οι μηνιαίες αποδοχές του είναι 1.200 ευρώ και επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί το συντομότερο δυνατόν.
Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα, εφόσον αναγνωρίσει από τον χρόνο της στρατιωτικής του θητείας, τουλάχιστον όσο χρόνο χρειάζεται για να συμπληρώσει τις 10.500 ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται από το ΙΚΑ για «έξοδο» στο 58ο έτος της ηλικίας. Για την αναγνώριση αυτή θα πληρώσει 240 ευρώ για κάθε μήνα, δηλαδή 4.800 ευρώ για 20 μήνες (20Χ30=600 ημέρες), προκειμένου να συμπληρωθούν οι 10.500 ημέρες ασφάλισης και να χορηγηθεί η σύνταξη.
Εναλλακτικά μπορεί να θεμελιώσει το 2011 και να εξαγοράσει τη στρατιωτική του θητεία με έκπτωση 30% ώστε να πληρώσει 3.360 ευρώ. Πλην όμως σε αυτήν την περίπτωση θα απαιτηθούν για να συνταξιοδοτηθεί συνολικά 10.800 ημέρες.
  • Η εισφορά που καταβάλλεται για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται ανέρχεται στο 20% των αποδοχών που είχε ο εργαζόμενος τον προηγούμενο μήνα από εκείνον που κατέθεσε την αίτηση
ΔΩΡΕΑΝ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
3 Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας και μέχρι 200 ημέρες.Πρόκειται για τον χρόνο κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και επιδοτείται.
Εάν κάποιος και ειδικά οι μητέρες ανηλίκων με τέκνα που ενηλικιώθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 επιθυμεί να κάνει χρήση για θεμελίωση το 2010 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 200 ημέρες από τον χρόνο επιδότησης τακτικής ανεργίας και θα έπρεπε να είχαν διανυθεί μέσα στην τελευταία 10ετία ή τη 10ετία από την ενηλικίωση. Ο εν λόγω χρόνος είναι και αυτός δωρεάν και χρησιμοποιείται με προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ τη στιγμή της αίτησης για σύνταξη.
Αδειες ασθένειας, εκπαιδευτικές και ανατροφής τέκνων
4 Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 200 ημέρες.Πρόκειται για τον χρόνο που ο ασφαλισμένος τελεί σε καθεστώς επιδότησης λόγω ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα. Τέτοια είναι η περίοδος ύστερα από ατύχημα που έχει χαρακτηριστεί ως εργατικό ή κατά τη διάρκεια άδειας ασθενείας. Η χρήση του εν λόγω χρόνου είναι δυνατή εφόσον απέχει μέχρι 10 έτη από την αίτηση συνταξιοδότησης.
5 Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη.Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας αναγνωρίζεται με αίτηση για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση της σύνταξης. Εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου του οικείου φορέα και των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
6 Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Ο χρόνος εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει για κάθε φορέα. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη το 25πλάσιο του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά τη χρονολογία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ