ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη με 20ετία

Δώδεκα ασφαλιστικές διατάξεις ανοίγουν τον δρόμο για τη σύνταξη σε χιλιάδες εργαζόμενους, που έχουν μέχρι 20 έτη ασφάλισης.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα «εξόδου» ακόμα και σε ασφαλισμένους που λόγω της κρίσης δεν συμπληρώνουν μεγάλο αριθμό ενσήμων και αναζητούν τρόπο για να βγουν στη σύνταξη.
Η βασική ρύθμιση -που ισχύει σε όλα τα Ταμεία- δίνει τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης), αλλά με αυξημένα όρια ηλικίας.
Για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2012 απαιτείται η συμπλήρωση του 65ου έτους, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά το όριο ηλικίας πάει στο 67ο έτος.
Ωστόσο, μεγάλες ομάδες ασφαλισμένων μπορούν να αξιοποιήσουν μια σειρά ευνοϊκών διατάξεων για να βγουν στη σύνταξη ακόμα και πριν από το 60ό έτος.
Μεταξύ άλλων πρόκειται για μητέρες ανηλίκων, τρίτεκνες αλλά και εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα).
Οι διατάξεις που μπορούν να αξιοποιήσουν όσοι εργαζόμενοι έχουν μέχρι 20 έτη ασφάλισης είναι οι εξής:
Συνταξιοδότηση ανδρών ασφαλισμένων με 15ετία και το γενικό όριο ηλικίας. Πρόκειται για ενιαία ρύθμιση που ισχύει στο Δημόσιο και σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Μέχρι το τέλος του 2012 το δικαίωμα κλείδωνε στα 65, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2013 πλήρης σύνταξη δίνεται στα 67.

Σημειώνεται πως στο ΙΚΑ καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη στα 60, αν η θεμελίωση έγινε μέχρι το τέλος του 2012 ή στα 62 αν κλείδωσε το δικαίωμα μετά το 2013.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης είναι να υφίστανται τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης κάθε χρόνο τα τελευταία 5 έτη πριν από την αίτηση.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως οι 100 ημέρες μπορεί να προέρχονται από πραγματική ασφάλιση, αυτασφάλιση και (σύμφωνα με τελευταίο έγγραφο του ΙΚΑ) και από επιδοτούμενη ανεργία.

Συνταξιοδότηση γυναικών με 15ετία στο Δημόσιο, στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ (ανεξάρτητα απασχολούμενοι). Ισχύει ό,τι ακριβώς και για τους άντρες. Μέχρι το τέλος του 2012 το δικαίωμα κλείδωνε στα 65, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2013 πλήρης σύνταξη δίνεται στα 67.
3 Συνταξιοδότηση γυναικών με 15ετία στο ΙΚΑ. Για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2012 η ασφαλισμένη χρειάζεται εκτός από τις 4.500 ημέρες ασφάλισης να έχει συμπληρώσει το 55ο (για μειωμένη) ή το 60ό έτος (για πλήρη σύνταξη).
Για τη μειωμένη σύνταξη είναι απαραίτητη και η ύπαρξη 100 ημερών ασφάλισης κάθε έτος τα τελευταία 5 έτη, αλλιώς δεν κατοχυρώνεται το σχετικό δικαίωμα.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως -σε αντίθεση με τους άντρες- οι γυναίκες που ενδιαφέρονται να θεμελιώσουν δικαίωμα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι το τέλος του 2012 μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη.
4 Συνταξιοδότηση γυναικών με 15ετία στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών. Το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 60ό έτος για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2010, ενώ μεταβατικές διατάξεις ισχύουν τη διετία 2011 - 2012.
Ειδικότερα το 2011 το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 61ο έτος και το 2012 πάει στο 62ο έτος. Από το 2013 και μετά η «έξοδος» όπως και στα άλλα Ταμεία γίνεται στα 67.
Μητέρες ανηλίκων με 5.500 ημέρες ασφάλισης (δηλαδή 18 έτη και 6 μήνες). Με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης και την ύπαρξη ανήλικου τέκνου «κλειδώνει» το δικαίωμα στο ΙΚΑ. Στη συνέχεια η μητέρα μπορεί να αποχωρήσει όποτε πιάσει το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
Τυχερές είναι οι ασφαλισμένες που θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 που δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 55 και μειωμένη στα 50. Το 2011 καταβάλλεται πλήρης σύνταξη στα 57 (μειωμένη στα 52) και το 2012 στα 60 (μειωμένη στα 55).
Πάντως, όσες γυναίκες δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 βγαίνουν πλέον με αυξημένα όρια ηλικίας (πλήρη σύνταξη στα 67 και μειωμένη στα 62). Οι σχετικές ρυθμίσεις ισχύουν και για πατέρες ανήλικων τέκνων που είναι χήροι.
Τις ρυθμίσεις αυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και οι ασφαλισμένες στα λεγόμενα ειδικά ταμεία, δηλαδή τους φορείς των ΔΕΚΟ και των τραπεζών.
Ασφαλισμένες πριν από το 1983 στο Δημόσιο. Οι έγγαμες γυναίκες μπορούν να αποχωρήσουν με 17 έτη ασφάλισης και 6 μήνες. Το όριο ηλικίας διαμορφώνεται ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης 15ετούς ασφάλισης από τα 58 έτη και 6 μήνες μέχρι τα 60 έτη.
Εξοδος για μητέρες ανηλίκων
Νέες ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων με 20 έτη ασφάλισης. Ενιαίες ρυθμίσεις ισχύουν για τις ασφαλισμένες που μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά το 1993. Ειδικότερα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και ταυτόχρονα του απαραίτητου ορίου ηλικίας των 50 ετών για τη μειωμένη σύνταξη και των 55 για την πλήρη. Προσοχή χρειάζεται εδώ, καθώς η θεμελίωση δεν γίνεται με μόνη τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης, ενώ σύμφωνα και με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους δεν είναι δυνατή η εξαγορά πλασματικών ετών.
Τρίτεκνοι στο Δημόσιο. Με 20ετία «κλειδώνει» το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οι γυναίκες που είχαν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2010 αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας, ενώ μεταβατικές διατάξεις ισχύουν τη διετία 2011 - 2012.
Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας το 2011 διαμορφώνεται στο 52ο έτος και το 2012 πάει στο 55ο έτος.
Προσοχή, καθώς για θεμελίωση αρκεί η 20ετία, αλλά για την «έξοδο» απαιτούνται 21 έτη το 2011 και 23 έτη το 2012. Ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν και για άντρες που θεμελιώνουν δικαίωμα με το καθεστώς των τριτέκνων μέχρι το τέλος του 2012.
Τρίτεκνες και βαρέα
Τρίτεκνες μητέρες στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών. Tο συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με μόνη τη συνδρομή του απαραίτητου χρόνου ασφάλισης (20ετία) και την ύπαρξη τουλάχιστον τριών τέκνων.
Ετσι όσες μητέρες έχουν συμπληρώσει μέχρι το τέλος του 2010 τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και έχουν 3 παιδιά μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.
Σημειώνεται πως το 2011 το όριο ηλικίας πάει στα 52 και το 2012 στα 55. Προσοχή, καθώς για θεμελίωση αρκεί η 20ετία, αλλά για την «έξοδο» απαιτούνται 21 έτη το 2011 και 23 έτη το 2012.
10 Συνταξιοδότηση με το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών στο ΙΚΑ. Η «έξοδος» γίνεται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3.600 στο ειδικό καθεστώς των βαρέων.
Η σύνταξη στις περιπτώσεις των βαρέων είναι πλήρης (χωρίς ποινή μείωσης) και αναλογική των ετών ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν την τελευταία 13ετία πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης τουλάχιστον 1.000 ημέρες ασφάλισης στο ειδικό αυτό καθεστώς.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως δεν είναι δυνατή η εξαγορά πλασματικών ετών, ώστε να συμπληρωθούν ημέρες που απαιτούνται στην ασφάλιση των βαρέων, αλλά ούτε και για να συμπληρωθούν οι 1.000 ημέρες εντός της 13ετίας.
11 ΙΚΑ Οικοδόμοι. Απαιτούνται 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες. Το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 58ο για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2012 και πάει στο 60ό από 1η Ιανουαρίου 2013.
Προσοχή, καθώς για τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης στις οικοδομικές εργασίες δεν είναι δυνατή η εξαγορά πλασματικών ετών. Επιπρόσθετα απαιτούνται 500 ημέρες ασφάλισης στην εν λόγω κατηγορία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
12 Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα στους ΟΤΑ. Ισχύουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 τουλάχιστον έτη στο ειδικό αυτό καθεστώς.
Το όριο ηλικίας για τους άντρες διαμορφώνεται στο 58ο έτος για θεμελίωση μέχρι το τέλος του 2012, ενώ πήγε στο 60ό έτος από την 1η Ιανουαρίου 2013.
http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ