ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Ποιούς συμφέρει η άμεση συνταξιοδότηση

Σύνταξη... εδώ και τώρα συμφέρει να πάρουν πέντε μεγάλες ομάδες ασφαλισμένων, που δεν έχουν να κερδίσουν από την παραμονή στην αγορά εργασίας.

Παρότι σε γενικές γραμμές η παράταση του ασφαλιστικού βίου αποτελεί συμφέρουσα επιλογή, υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπου είναι καλύτερη επιλογή η επιτάχυνση της «εξόδου».
Μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο άμεσης συνταξιοδότησης πρέπει να εξετάσουν μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που έχουν υποστεί μεγάλη μείωση αποδοχών, δημόσιοι υπάλληλοι που φτάνουν την 35ετία με πλασματικά, αλλά και μισθωτοί που καλούνται να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε κάθε περίπτωση οι ασφαλισμένοι πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να υπολογίσουν το ποσό της σύνταξης που θα πάρουν και να το «συγκρίνουν» με τον μισθό τους για να δουν ποια λύση είναι η πιο συμφέρουσα.
1 Μητέρες ΙΚΑ, που θα πάρουν σύνταξη με τα κατώτατα όρια.  
Συμφέρουσα επιλογή είναι η λήψη μειωμένης σύνταξης για τις ασφαλισμένες που απέχουν μία πενταετία από το όριο της πλήρους σύνταξης και έχουν χαμηλές αποδοχές. Σε περίπτωση που ο μισθός είναι χαμηλός, ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με το κατώτατο όριο του ΙΚΑ.
Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως στις περιπτώσεις των κατώτατων ορίων δεν μειώνεται το ποσό με ποινή όπως στις υπόλοιπες κατηγορίες και επομένως δεν υπάρχει «πέναλτι» πρόωρης εξόδου.
Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα μητέρας με 6.100 ημέρες ασφάλισης που θεμελίωσε το 2010 και είναι σήμερα 50 ετών και άνεργη. Με τη σύνταξή της να υπολογίζεται με το κατώτατο όριο του ΙΚΑ θα λάβει 518 ευρώ. Στην περίπτωση που αναμείνει και αιτηθεί τη συνταξιοδότηση στα 55, τότε το ποσό της κύριας σύνταξης θα είναι πάλι 518 ευρώ περίπου. Είναι επομένως σαφές ότι συμφέρει να υποβάλει το αίτημά της το δυνατόν γρηγορότερο.
2 Μητέρες που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και θα πάρουν πλήρη σύνταξη. 
 Οι γυναίκες που είναι κοντά στο όριο της πλήρους σύνταξης (και δεν έχουν πολύ χαμηλό μισθό) συμφέρει να αποχωρήσουν όποτε συμπληρώσουν την απαιτούμενη ηλικία (55 ή 57 ή 60). Με τον τρόπο αυτό γλιτώνουν το πέναλτι της πρόωρης εξόδου και θα πάρουν πλήρη σύνταξη. Παράλληλα η ασφαλισμένη θα λάβει από τον εργοδότη το 40% της αποζημίωσης που θα δικαιούνταν σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

3 Δημόσιοι υπάλληλοι.
Το κατά πόσο αποτελεί συμφέρουσα επιλογή η άμεση προσφυγή στη σύνταξη θα πρέπει να κρίνεται κατά περίπτωση και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε ασφαλισμένου. Δηλαδή να εξετάζεται η «απόκλιση» του εισοδήματος που θα έχει ο δημόσιος υπάλληλος ως συνταξιούχος σε σχέση με τον μισθό.
Βασικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, ο οποίος έχει ως βάση τις αποδοχές του Οκτωβρίου 2011. Ετσι η προσαύξηση που έχει κάποιος με την παραμονή ένα επιπλέον έτος στην εργασία είναι από 22 μέχρι 40 ευρώ στην κύρια σύνταξη, 12 με 18 ευρώ στα υπόλοιπα ταμεία και περίπου 900 ευρώ στο εφάπαξ μετά και την τελευταία περικοπή.
Είναι προφανές πως η προσαύξηση της σύνταξης μέσω παραμονής στην εργασία δεν αποτελεί κίνητρο. Συνεπώς, εφόσον η διαφορά που θα έχει ο υπάλληλος από τις αποδοχές στη σύνταξη είναι κάτω των 200 ευρώ, τότε συμφέρει η άμεση έξοδος καθώς πλέον δεν θα επιβαρύνεται με διάφορα έξοδα (π.χ. μετακινήσεις) και τα εισοδήματά του θα είναι περίπου ίδια.
Αντίθετα δεν συμφέρει η άμεση προσφυγή στη σύνταξη στις περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που λαμβάνουν σήμερα υψηλές αποδοχές (επιδόματα θέσης κ.ά.). Σε αυτές τις περιπτώσεις η ετήσια απώλεια εισοδήματος μπορεί να φτάνει και τα 6.000 με 7.000 ευρώ.
Δεύτερος σημαντικό παράγοντας είναι η εξαγορά πλασματικών ετών. Για τους δημοσίους υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και που με την εξαγορά πλασματικών φτάνουν ή προσεγγίζουν την 35ετία, συμφέρει σε κάθε περίπτωση η προσφυγή στη σύνταξη καθώς περαιτέρω παραμονή δεν προσφέρει σημαντική προσαύξηση.
Τέλος, ιδιαίτερα καθοριστικό είναι και το κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση. Οσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα και είναι άνω των 55 ετών μπορούν να απασχοληθούν ως συνταξιούχοι χωρίς σοβαρές συνέπειες στη σύνταξή τους. Αυτό σημαίνει ότι και σε αυτή την περίπτωση η άμεση προσφυγή στη σύνταξη είναι μια καλή επιλογή.
4 Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με μείωση του μισθού τους.
Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και μπορούν άμεσα να υποβάλουν σχετικό αίτημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο μισθός. Σε περίπτωση αλλαγής των αποδοχών ή του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης (π.χ. μετατροπή της σύμβασης από πλήρη σε μερική απασχόληση) η... έξοδος μπορεί να αποτελεί συμφέρουσα επιλογή.
Με βάση τη νομοθεσία, ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για το ΙΚΑ γίνεται με την καλύτερη 5ετία αποδοχών στην τελευταία 10ετία ασφάλισης. Ετσι, στην περίπτωση που έχει επέλθει σοβαρή μείωση αποδοχών τα τελευταία χρόνια, ίσως θα ήταν προτιμότερο για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα να υποβάλουν άμεσα αίτημα συνταξιοδότησης.
Αυτό γιατί μείωση των αποδοχών σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να σημαίνει και απώλεια της ασφαλιστικής κλάσης, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση από 45 μέχρι και 120 ευρώ στο ποσό της μηνιαίας σύνταξης. Για τον σκοπό αυτόν, πριν από αλλαγές σε αποδοχές είναι σημαντικό ο ασφαλισμένος να έχει πλήρη εικόνα των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων, ακόμη και του ποσού της σύνταξης που πρόκειται να λάβει για να μη βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων.
Μισθωτοί που αλλάζουν ασφαλιστικό φορέα
5 Αμεση έξοδο στη σύνταξη θα πρέπει να επιδιώξουν και οι ασφαλισμένοι που έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα στο ΙΚΑ, πλην όμως τους ζητείται να αλλάξουν το καθεστώς εργασίας τους και να εργαστούν πλέον με μπλοκάκι και ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. Αυτό συμβαίνει πλέον ιδιαίτερα στους υψηλόμισθους εργαζόμενους λόγω της άρσης του πλαφόν στις ασφαλιστικές εισφορές. Επομένως, στην περίπτωση που υπάρξει πρόταση αλλαγής ασφαλιστικού καθεστώτος, η άμεση προσφυγή στη σύνταξη είναι η συμφέρουσα επιλογή, εφόσον βέβαια έχει θεμελιωθεί δικαίωμα.
 www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ