ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Πώς οδηγούνται στην έξοδο 350.000 παλαιοί ασφαλισμένοι

Ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης ισχύει για 350.000 «παλαιούς» ασφαλισμένους που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1983.
Για τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους ισχύουν ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες ωστόσο έχουν επανειλημμένα βρεθεί στο «μικροσκόπιο» κοινοτικών στελεχών.
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι εφικτή η συνταξιοδότηση με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας, ενώ οι μητέρες ανηλίκων μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου ακόμα και με 24 έτη και 6 μήνες. Στους κερδισμένους είναι ακόμα οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι έγγαμες γυναίκες στο Δημόσιο, που μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982.
Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για όσους απασχολούνται στο δημόσιο και στα λεγόμενα ειδικά ταμεία (δηλαδή τους φορείς των ΔΕΚΟ και των τραπεζών). Αντιθέτως οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ είναι αδικημένοι, καθώς δεν προβλέπεται ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης
Σύνταξη με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ευνοϊκή διάταξη, που «καλύπτει» δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους στις ΔΕΚΟ, τραπεζικούς υπαλλήλους αλλά και στους ασφαλισμένους του ΤΣΠΕΑΘ (που πλέον υπάγονται στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ).
Προσοχή, καθώς για δημοσίους υπαλλήλους απαιτείται να έχουν απασχοληθεί με αμοιβή στο Δημόσιο πριν από το 1983. Αντιθέτως για όσους καλύπτονται από τα ειδικά ταμεία και το ΤΣΠΕΑΘ (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ) αρκεί μία ημέρα ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κι αν έχει αυτή διανυθεί.
Η συνταξιοδότηση σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται με τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών ασφάλισης. Η 35ετία μπορεί να συμπληρωθεί μόνο με την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας εάν δεν είναι αυτό εφικτό να γίνει με μόνο τον χρόνο ασφάλισης.
Στο Δημόσιο η εξαγορά της θητείας για συμπλήρωση των 35 ετών μπορεί να γίνει οποτεδήποτε χωρίς να επηρεάζει την αποχώρηση. Στα ειδικά ταμεία και το ΤΣΠΕΑΘ (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ) η εξαγορά του στρατού για συμπλήρωση των 35 ετών μπορεί να γίνει μόνο με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας. Δεν είναι δυνατή η εξαγορά ή η χρήση άλλων πλασματικών ετών.
Ενδεικτικά αναφέρονται δύο παραδείγματα:
Ερώτηση: Δημόσιος υπάλληλος είχε πρωτοεργαστεί σε ηλικία 18 ετών στη δασική υπηρεσία το 1978. Ο εν λόγω υπάλληλος συνέχισε στον ιδιωτικό τομέα με απασχόληση στο ΙΚΑ μέχρι το 1991 και εν συνεχεία διορίστηκε στο Δημόσιο. Είναι 55 ετών σήμερα. Πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί;
Απάντηση: Ο υπάλληλος του παραδείγματος εάν συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί χωρίς όριο ηλικίας. Εάν όχι και του υπολείπεται χρόνος μπορεί να εξαγοράσει τη στρατιωτική του θητεία.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να εξαγοράσει τον χρόνο απασχόλησής του στον ιδιωτικό τομέα με κόστος 7% επί των συντάξιμων αποδοχών του ανά μήνα.
Ερώτηση: Εργαζόμενος στον ΟΣΕ από το 1980 έχει συμπληρώσει 34 έτη σήμερα. Είναι 55 ετών και έχει 2 έτη στρατιωτική υπηρεσία. Μπορεί άμεσα να λάβει πλήρη σύνταξη άνευ ορίου ηλικίας;
Απάντηση: O ασφαλισμένος του παραδείγματος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άνευ ορίου ηλικίας το 2015, με 35 πραγματικά έτη ασφάλισης.
Σήμερα δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει αυτό καθώς δεν επαρκεί ο χρόνος ασφάλισής του για την 35ετία και δεν μπορεί να εξαγοράσει τη θητεία λόγω μη συμπλήρωσης του 58ου έτους.
Χαμένοι οι άνδρες στο ΙΚΑ, ευνοούνται οι μητέρες στο Δημόσιο
Σύνταξη με 35ετία και όριο ηλικίας. Αδικημένοι είναι όσοι ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1983, καθώς στο Ταμείο δεν υπάρχει διάταξη για συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
Με 35ετία μέχρι το τέλος του 2010 η «έξοδος» γίνεται όποτε συμπληρωθεί το 58ο έτος. Το 2011 απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης και το 58ο έτος, ενώ το 2012 χρειάζονται 37 έτη ασφάλισης και το 59ο έτος. Από το 2013 και μετά χρειάζονται 40 χρόνια ασφάλισης και το 62ο έτος.
Σύνταξη με 30 έτη ασφάλισης σε ηλικία 55 ετών. Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν για πρώτη φορά στο δημόσιο πριν το 1983. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι ακολουθούν την ειδική διάταξη του ν. 3075/2002 και έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν σε ηλικία 55 ετών με συνολικά 30 έτη ασφάλισης.
Για τη συμπλήρωση των 30 ετών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας αλλά και ο χρόνος που έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα με εξαγορά. Το κόστος και σε αυτήν την περίπτωση είναι 7% επί των συντάξιμων αποδοχών.
Παράδειγμα
Ενδεικτικά αναφέρεται το εξής παράδειγμα: εκπαιδευτικός απασχολήθηκε ως αναπληρωτής το 1981 και μέχρι σήμερα έχει 31 έτη ασφάλισης. Μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί;
Απάντηση: Ο εκπαιδευτικός του παραδείγματος έχει θεμελιώσει δικαίωμα και μπορεί άμεσα να ανοίξει την πόρτα εξόδου. Η σύνταξη θα είναι πλήρης για 31 έτη ασφάλισης.
Σύνταξη με 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ευνοϊκή διάταξη που ισχύει για μητέρες ανηλίκων σε δημόσιο και ειδικά ταμεία.
Η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας για τις μητέρες στο δημόσιο αλλά και τις έγγαμες εργαζόμενες (ακόμα και αν δεν έχουν ανήλικο). Για τις ασφαλισμένες στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών που συμπληρώνουν τον απαραίτητο για θεμελίωση χρόνο ασφάλισης ως μητέρες ανηλίκων μετά το 2002 έχει προστεθεί όριο ηλικίας για τα 50 έτη.
Η σύνταξη στις περιπτώσεις αυτές είναι πλήρης αναλογική των ετών που έχει διανύσει η ασφαλισμένη μέχρι την αποχώρηση από την εργασία. Δεν μπορούν να εξαγοραστούν πλασματικά έτη για την προσαύξηση της σύνταξης.
Πότε φεύγουν οι υπάλληλοι με 25 και 15 έτη ασφάλισης
Σύνταξη με 25ετία και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας. Στο δημόσιο οι άντρες παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 65 και μειωμένη στα 60, ενώ οι γυναίκες αποχωρούν πέντε έτη νωρίτερα (δηλαδή στα 60 με πλήρη και στα 55 με μειωμένη). Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως το ποσοστό μείωσης είναι 4,5% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου για πλήρη σύνταξη (και μέχρι 22,5% για την πενταετία).
Για τα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών η θεμελίωση με 25ετία ισχύει μόνο για τους άνδρες και όχι για τις γυναίκες, εκτός αν έχουν συμπληρώσει μέχρι το τέλος του 2010 το 55ο έτος της ηλικίας τους. Ετσι οι άνδρες ασφαλισμένοι που είχαν 25ετία μέχρι το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 60 με μειωμένη σύνταξη και στα 65 με πλήρη. Οι γυναίκες που είχαν συμπληρώσει μέχρι το 2010 τα 55 μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη (ή εναλλακτικά στα 60 πλήρη). Η μείωση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 6% για κάθε έτος πριν από το όριο της πλήρους.
Με 15ετία και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας. Ισχύουν διαφορετικές «ταχύτητες» ανάλογα με το πότε κλείδωσε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Στο δημόσιο οι άντρες που είχαν μέχρι το τέλος του 2010 συμπληρώσει το 65ο έτος και 15ετία και οι γυναίκες το 60ό έτος και 15ετία θεμελίωσαν δικαίωμα. Τη διετία 2011 - 2012 οι γυναίκες πρέπει να είναι 65 ετών και να έχουν 15ετία για να πάρουν σύνταξη.
Στα ειδικά ταμεία μέχρι το τέλος του 2012 απαιτείται 15ετία και το 65ο έτος, ρύθμιση που ισχύει και για τους άντρες ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Για τις γυναίκες στο ΙΚΑ μέχρι το τέλος του 2010 πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 60 και μειωμένη στα 55, το 2011 αυξάνεται κατά ένα έτος το όριο (61 πλήρη και 56 μειωμένη) και το 2012 επίσης αυξάνεται κατά ένα έτος (62 πλήρης και 57 μειωμένη).
Τέλος, από 1η Ιανουαρίου 2013 σε όλα τα ταμεία συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με 15ετία στα 67. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται μειωμένη σύνταξη αυτή καταβάλλεται στα 62.
Κλειδιά, πλασματικοί και διαδοχική
Δύο σημεία SOS πρέπει να γνωρίζουν οι παλαιοί ασφαλισμένοι που ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
Πλασματικοί χρόνοι. Για τους πριν από το 1983 απασχοληθέντες στο Δημόσιο δεν είναι δυνατή η εξαγορά των πλασματικών ετών των νόμων 3865/2010, 3863/2010 και 3996/2011. Αντίθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χρόνοι που προβλέπονταν πριν από την ψήφιση των συγκεκριμένων νόμων όπως ο στρατός, το προσόν διορισμού, η εξαγορά των αδειών άνευ αποδοχών.
Περιορισμένες δυνατότητες εξαγοράς πλασματικών ετών έχουν και οι ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία και στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι για να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 μπορούν να εξαγοράσουν τους πλασματικούς χρόνους του Ν. 3996/2011, δηλαδή σπουδές, στρατό, τέκνα κ.ά.
Διαδοχική ασφάλιση. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Γι' αυτόν τον λόγο εάν κάποιος από τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο έχει χρόνο στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να τον αναγνωρίσει, ώστε να συμπεριληφθεί στους συντάξιμους χρόνους. Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλει εισφορές που φτάνουν στο 7% επί των συντάξιμων αποδοχών τους υπαλλήλου τη στιγμή της αίτησης.
Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Υπολογίζεται στον συντάξιμο χρόνο του Δημοσίου ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο είχαν ασφαλιστεί οι υπάλληλοι.
Κ. Κοκκαλιάρη - Γ. Φώσκολος
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982
ΑΝΔΡΕΣ
Απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για έξοδο
Ετος συμπλήρωσης
Οριο ηλικίας
ΔΗΜΟΣΙΟ
25 έτη
Μέχρι 31/12/2010
60 μειωμένη, 65 πλήρη
ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25 έτη
Μέχρι και το 2012
60 μειωμένη, 65 πλήρη
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ
35 έτη
Οποτεδήποτε
Χωρίς όριο ηλικίας
ΔΗΜΟΣΙΟ - ΤΑΜΕΙΑ
15 έτη τουλάχιστον
Μέχρι 31/12/2012
65 πλήρη
15 έτη τουλάχιστον
Από 1ης/1/2013
67 πλήρη
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
30 έτη τουλάχιστον
Οποτεδήποτε
55 πλήρη
ΙΚΑ
35 έτη
Μέχρι την 31η/12/2010
58
36 έτη
2011
58
37 έτη
2012
59
40 έτη
Από 1ης/1/2013
62
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-1982
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Απαιτούμενος Χρόνος Ασφάλισης για Εξοδο
Ετος Συμπλήρωσης
Οριο Ηλικίας
Παρατηρήσεις
ΔΗΜΟΣΙΟ- ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25 έτη
Μέχρι 31/12/2010
55 μειωμένη 60 πλήρη
Η μείωση είναι έως 22,5% στο Δημόσιο Το «πέναλτι» φτάνει έως και το 30% σε ΔΕΚΟ - Τράπεζες
ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ
35 έτη
Μέχρι 31/12/2010
Ανευ ορίου ηλικίας
ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24,5 έτη
Ανευ ορίου ηλικίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
30 έτη τουλάχιστον
Οποτεδήποτε
55 πλήρη
ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
24,5 έτη
Μέχρι 31/12/2011
50
ΤΑΜΕΙΑ
15 έτη τουλάχιστον
Μέχρι 31/12/2010
60 πλήρη
15 έτη τουλάχιστον
Μέχρι 31/12/2012
65 πλήρη
15 έτη τουλάχιστον
Από 1-1-2013
67 πλήρη
Συμπλήρωση 60ού μέχρι το τέλος του 2012
ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ
Μέχρι 31/12/2010
Πλήρης
Μειωμένη
5.500
2011
55
50
5.500
2012
57
52
5.500
2013
60
55
5.500
67
62

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ