ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Τα παράθυρα για μειωμένα όρια σε πατέρες ανηλίκων

Μία σειρά διατάξεων δίνει τη δυνατότητα εξόδου στη σύνταξη με μειωμένα όρια ηλικίας σε άντρες που έχουν ανήλικα τέκνα.
Οι θετικές αυτές διατάξεις αφορούν κατά κύριο λόγο τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ περιορισμένες είναι οι ευκαιρίες εξόδου σε ΙΚΑ και στα λεγόμενα ειδικά ταμεία.
Αναγκαία προϋπόθεση είναι η θεμελίωση δικαιώματος μέχρι το τέλος του 2012, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2013 δεν υπάρχει ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης για τους γονείς ανήλικων τέκνων.
Δημόσιο. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι άντρες με ανήλικα τέκνα που θεμελιώνουν δικαίωμα τη διετία 2011-2012. Κρίσιμος χρόνος για την κατοχύρωση του σχετικού δικαιώματος είναι η συμπλήρωση των 25ετιας.
Κατά τη συμπλήρωση των 25 ετών είναι απαραίτητο να υφίσταται αθροιστικά και ανηλικότητα του τέκνου. Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως ως ανήλικο θεωρείται το τέκνο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου της χρονιάς που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Σε περίπτωση που το δικαίωμα «κλειδώνει» το 2011, η έξοδος γίνεται στα 52, ενώ το 2012 στα 55. Εφόσον και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο.
Μία χρήσιμη συμβουλή: αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει 25ετία το 2010 με χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να αποποιηθεί τον εν λόγω χρόνο ώστε να συνταξιοδοτηθεί με θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
Ενδεικτικά αναφέρεται το εξής παράδειγμα: υπάλληλος που διορίστηκε στο Δημόσιο το 1988 με 2 ανήλικα παιδιά έχει και 5 χρόνια ασφάλιση στο ΙΚΑ και έτσι έχει θεμελιώσει πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010. Ο εν λόγω υπάλληλος μπορεί να αποποιηθεί τον χρόνο του ΙΚΑ και αναγνωρίζοντας 2 πλασματικά έτη να θεμελιώσει δικαίωμα το 2011.
ΙΚΑ και ειδικά ταμεία. Περιορισμένες είναι οι ευκαιρίες εξόδου για τους άντρες με ανήλικα τέκνα. Σε δύο μόνο περιπτώσεις προβλέπονται μειωμένα όρια συνταξιοδότησης:
• Χήροι πατέρες ανηλίκων. Θεμελιώνουν δικαίωμα με 5.500 ημέρες ασφάλισης και την ταυτόχρονη ύπαρξη ανήλικου τέκνου. Ανάλογα με το έτος θεμελίωσης μπορούν να πάρουν σύνταξη με το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.
Σε περίπτωση που το δικαίωμα κλειδώνει μέχρι το τέλος του 2010, πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 55 και μειωμένη στα 50. Για θεμελίωση το 2011 δίνεται μειωμένη στα 52 και πλήρη στα 57, ενώ το 2012 το όριο πάει στα 55 και 60 αντίστοιχα.
• Πατέρες αναπήρων τέκνων. Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά είναι οι εξής:
α. Το τέκνο πρέπει: να είναι άγαμο και ανάπηρο με ποσοστό 67% και άνω, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
β. Ο έτερος γονέας πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του γονέα που ασκεί το δικαίωμα:
• Να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ή /και το δημόσιο (εκ των οποίων οι 600 ημέρες ή τα 2 έτη να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 4 χρόνια)
• Να εργάζεται
• Να μη λαμβάνει και να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο
• Να έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον ασφαλιστικό του φορέα ότι δεν έχει ασκήσει, ούτε προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον, το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.
Σημειώνεται πως για τη συμπλήρωση των 7.500 ημερών λαμβάνεται υπόψη χρόνος πραγματικής ή /και προαιρετικής ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος μπορεί να αναγνωρίζει μόνο: τον χρόνο θητείας και γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.
http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ