ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ανατροπές για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ από το 2015

Μεικτό σύστημα για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης θα εφαρμοστεί για θεμελίωση από το 2015 και μετά

Δύο ταχύτητες -ανάλογα με το πότε έγινε η θεμελίωση δικαιώματος- υπάρχουν για τον υπολογισμό των συντάξεων του ΙΚΑ. Oσοι «κλειδώνουν» το δικαίωμα μέχρι το τέλος του έτους, δεν θα έχουν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού, ενώ μεικτό σύστημα θα εφαρμοστεί για θεμελίωση από το 2015 και μετά. Ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων για το ΙΚΑ γίνεται με την καλύτερη 5ετία αποδοχών στην τελευταία 10ετία ασφάλισης. Ως τελευταία δεκαετία νοείται η δεκαετία που ξεκινά από το έτος το προηγούμενο εκείνου που υποβλήθηκε η αίτηση

Ο συντάξιμος μισθός, που είναι η βάση υπολογισμού της σύνταξης, υπολογίζεται ως εξής: οι μεικτές αποδοχές κάθε έτους της τελευταίας δεκαετίας -που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης- χωρίς τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, αναπροσαρμόζονται σε αποδοχές του τελευταίου πριν από τη σύνταξη έτους.
Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι αν και στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας γίνονται κανονικά κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο της κύριας σύνταξης, τα ποσά που λαμβάνονται για τον σκοπό αυτόν από τον ασφαλισμένο - μισθωτό δεν υπολογίζονται εντός του συνόλου των ετήσιων αποδοχών.
Αντίθετα παροχές όπως ετήσια bonus ή μηνιαίες προσαυξήσεις τύπου «κινήτρων» ή «ποσοστών» επί των οποίων γίνονται οι σχετικές κρατήσεις και αποτελούν κομμάτι των τακτικών αποδοχών του ασφαλισμένου λαμβάνονται κανονικά υπόψη για τον υπολογισμό των ετήσιων αποδοχών επιμεριζόμενες στους μήνες εργασίας (οι ετήσιες απολαβές) και κανονικά στον μηνιαίο μισθό, όταν πρόκειται για αντίστοιχα μηνιαίως καταβαλλόμενες παροχές.
Το σύνολο των αναπροσαρμοσμένων πλέον αποδοχών διαιρείται με το σύνολο των ημερών εργασίας των αντίστοιχων επιλεγμένων ετών. Με τον τρόπο αυτόν προκύπτει το τεκμαρτό ημερομίσθιο του ασφαλιστικού βίου του μισθωτού.
Με βάση αυτό το τεκμαρτό ημερομίσθιο, ο ασφαλισμένος θα καταταγεί σε μία από τις 28 ασφαλιστικές κλάσεις που υφίστανται και θα γίνει ο τελικός υπολογισμός του ποσού της σύνταξης.
Εφόσον μετά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης το ποσό που θα προκύψει είναι ιδιαιτέρως χαμηλό, τότε αναπροσαρμόζεται αυτόματα στο κατώτατο όριο συντάξεων του ΙΚΑ. Σήμερα το κατώτερο όριο ανέρχεται σε 486,84 ευρώ.
Για τους ασφαλισμένους που θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 η σύνταξή τους θα υπολογίζεται σε 2 τμήματα:
• Τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2010 που υπολογίζεται με τις διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν και
• Τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους και υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές του ν. 3863/2010, αφού πρώτα συνυπολογιστούν τα έτη ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος έως 31.12.2010.
Το ποσό της βασικής σύνταξης διαμορφώνεται στα 360 ευρώ, ενώ η αναλογική σύνταξη εξαρτάται από τα έτη ασφάλισης.

www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ