ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Οι 24 ρυθμίσεις για έξοδο από το ΙΚΑ

Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν 24 ασφαλιστικές διατάξεις για έξοδο στη σύνταξη έχουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν για όσους ασφαλισμένους πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012, με μεγάλες κερδισμένες τις μητέρες ανηλίκων.

Για θεμελίωση από το 2013 και μετά δεν ισχύουν ευνοϊκές ρυθμίσεις και η έξοδος γίνεται στα 67 με πλήρη σύνταξη ή στα 62 με μειωμένη. Εναλλακτικά η πόρτα εξόδου ανοίγει με 40 έτη ασφάλισης σε ηλικία 62 ετών με πλήρη σύνταξη.
• Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2010. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 55 και πλήρη στα 60. Προσοχή χρειάζεται καθώς απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης τον χρόνο την τελευταία 5ετία και πριν από την αίτηση για τη μειωμένη.
• Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2011. Σ' αυτήν την περίπτωση το έτος εξόδου στη μειωμένη σύνταξη είναι το 56ο, ενώ απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης τον χρόνο την τελευταία 5ετία.
Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη συμπλήρωσε τα 60 το 2011, μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη από τα 61 και μετά.
Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2012. Σ' αυτήν την περίπτωση το έτος εξόδου στη μειωμένη σύνταξη είναι το 57ο, ενώ απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης τον χρόνο την τελευταία 5ετία.
Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη είχε συμπληρώσει τα 60 το 2012, μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη στα 62.
• Γυναίκες με 4.500 ημέρες ασφάλισης από το 2013. Δεν υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις συνταξιοδότησης. Ετσι, πλήρης σύνταξη δίνεται στα 67 και μειωμένη στα 62.
• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2010. Οι μισθωτές ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών.
• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2011. Η «έξοδος» γίνεται στα 58 αλλά απαιτούνται 10.800 ένσημα τη στιγμή της αίτησης.
• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2012. Σύνταξη καταβάλλεται στα 59 με 11.100 ένσημα συνολικά τη στιγμή της αίτησης.
• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 55 ετών μειωμένη και σε ηλικία 57 ετών πλήρη. Για τη μειωμένη, απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία πριν από την αίτηση 5ετία.
• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών πλήρη με συνολικά 10.400 ένσημα τη στιγμή της αίτησης. Για τη μειωμένη, απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία 5ετία, τόσο πριν από την αίτηση όσο και πριν από τη θεμελίωση.
• Γυναίκες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών μειωμένη και σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών πλήρη. Τη στιγμή της αίτησης απαιτούνται 10.800 ένσημα. Για τη μειωμένη, απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία 5ετία, τόσο πριν από την αίτηση όσο και πριν από τη θεμελίωση.
• Γυναίκες με 12.000 ημέρες ασφάλισης από το 2013 και μετά. Μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 62. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να εξαγοραστούν μέχρι 7 πλασματικά έτη από τις κατηγορίες του ν. 3996/2011.
• Ανδρες με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2010. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 58.
• Ανδρες με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2011. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 58, ενώ απαιτούνται 10.800 ένσημα τη στιγμή της αίτησης.
• Ανδρες με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2012. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 59 με συμπληρωμένα 11.100 ένσημα συνολικά τη στιγμή της αίτησης.
• Ανδρες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010. Η σύνταξη καταβάλλεται στα 62.
• Ανδρες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 63.
• Ανδρες με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 6 μηνών.
• Ανδρες με 10.000 ημέρες ασφάλισης από το 2013 και μετά. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 67.
• Ανδρες με 12.000 ημέρες ασφάλισης από το 2013 και μετά. Μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 62. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να εξαγοραστούν μέχρι 7 πλασματικά έτη από τις κατηγορίες του ν. 3996/2011.
• Ανδρες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης από το 2013 και μετά. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών και πλήρη στα 67. Για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση.
• Μητέρες που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 55 και μειωμένη σε ηλικία 50 ετών. Σημειώνεται πως για την ανηλικότητα λαμβάνεται υπόψη η ημέρα συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας του τέκνου. Τη στιγμή εκείνη η ασφαλισμένη πρέπει να έχει συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης.
Προσοχή, καθώς υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τα πλασματικά έτη για την ταχύτερη θεμελίωση. Ειδικότερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 200 ημέρες από επιδοτούμενο χρόνο ανεργίας και 200 ημέρες επιδότησης ασθένειας εφόσον έχουν διανυθεί εντός 10ετίας από την ενηλικίωση του τέκνου. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χρόνοι κύησης και λοχείας.
• Γυναίκες που μέσα στο 2011 είχαν ταυτόχρονα ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 57 για πλήρη σύνταξη και στα 52 για μειωμένη.
Για την ανηλικότητα λαμβάνεται υπόψη η ημέρα συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας του τέκνου. Είναι απαραίτητο τη στιγμή εκείνη η μητέρα να έχει συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης.
Περισσότερες ευκαιρίες προσφέρονται για την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης. Συγκεκριμένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πλασματικοί χρόνοι του ν. 3996/2011 (π.χ. σπουδές) και έως 1.200 ημέρες.
• Γυναίκες που μέσα στο 2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη «κλειδώνει» στα 60 και για μειωμένη στα 55.
Και στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πλασματικοί χρόνοι του ν. 3996/2011. Συγκεκριμένα μπορούν να αναγνωριστούν μέχρι και 1.500 ημέρες για την επίσπευση της συνταξιοδότησης.
Τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις μπορούν να αξιοποιήσουν και ασφαλισμένες στα ειδικά ταμεία, εφόσον επιλέξουν το συνταξιοδοτικό καθεστώς ΙΚΑ.
• Μητέρες ανηλίκων που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Δεν ισχύει καμία ευνοϊκή διάταξη. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 67 και μειωμένη στα 62.


 www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ