ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Παγίδες και ευκαιρίες για τους ασφαλισμένους που ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη.


Τρία σημεία «SOS» πρέπει να προσέξουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη. Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:
1 Τα πλασματικά έτη. Είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για τη ταχύτερη έξοδο από την αγορά εργασίας. Η χρήση των πλασματικών ετών που προέβλεψαν οι ν. 3863/2010 και 3996/2011 δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αποφύγουν τις ανατροπές στα όρια ηλικίας (εφόσον θεμελιώσουν δικαίωμα με τις διατάξεις που ισχύουν πριν από το 2013).
Οι σχετικές αιτήσεις εξαγορών ή αναγνώρισης πλασματικών χρόνων με σκοπό τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορούν να υποβληθούν σε οποιοδήποτε σημείο χρονικά, είτε άμεσα, είτε μεταγενέστερα, είτε με την αίτηση συνταξιοδότησης. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, είτε με δόσεις, είτε και με παρακράτηση από τη σύνταξη.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΙΚΑ που έχει συμπληρώσει το 2011 χρόνο ασφάλισης 9.700 ημερών έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει από διάφορες κατηγορίες τουλάχιστον 800 ημέρες. Ετσι θα κατοχυρώσει δικαίωμα με τις διατάξεις του 2011 ώστε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών με 10.800 ημέρες συνολικά.
Την αίτηση για την εξαγορά/αναγνώριση μπορεί να την υποβάλει οποτεδήποτε ως την ημερομηνία αιτήσεως συνταξιοδότησής του και αντίστοιχα και την εξόφληση.
2 Οι 100 ημέρες ανά έτος στη μειωμένη σύνταξη του ΙΚΑ. Χρειάζεται προσοχή, καθώς για τη μειωμένη σύνταξη απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος τα τελευταία 5 έτη.
Είναι απαραίτητο να είναι πραγματική ασφάλιση αλλά μπορούν να προσμετρηθούν οι επιδοτούμενες ημέρες ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Επομένως πρέπει ο εργαζόμενος, στην περίπτωση που επιθυμεί να πάρει μειωμένη σύνταξη στην απευκτέα περίπτωση που καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας του ή είναι άνεργος και δεν πληροί την εν λόγω προϋπόθεση, είτε να αναζητήσει νέα εργασία ώστε να συμπληρώσει τις 100 ημέρες ανά έτος ή να ασκήσει το δικαίωμα της προαιρετικής ασφάλισης.
Χρειάζεται στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της προαιρετικής ασφάλισης δεν είναι δυνατός ο περιορισμός της στις 100 ημέρες ανά έτος. Είναι συνεχόμενη και καλύπτει πλήρως 300 ημέρες χωρίς τη δυνατότητα διακοπής και επανάληψής της.
Προσοχή, καθώς ο συγκεκριμένος χρόνος των 100 ημερών δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε με εξαγορά πλασματικών ετών του ν. 3863/2010 ούτε με εξαγορά στρατιωτικής θητείας.
Ωστόσο, δεν ισχύει η πρόσθετη προϋπόθεση των 100 ημερών/έτος για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη όσων γυναικών έχουν θεμελιώσει δικαίωμα με το καθεστώς των μητέρων ανηλίκων τέκνων,
3 Συνέχιση της ασφάλισης με αυτασφάλιση. Στην περίπτωση που η ασφάλιση διακοπεί απότομα ενώ ο ασφαλισμένος υπολείπεται χρόνου για την πλήρωση των προϋποθέσεων εξόδου, μπορεί μόνος του να συνεχίσει να καλύπτει τις εισφορές του ώστε να φτάσει τον απαραίτητο χρόνο.
Στο ΙΚΑ μπορεί ο μισθωτός να κάνει προαιρετική ασφάλιση εφόσον έχει τουλάχιστον 3.000 ημέρες συνολικά. Το κόστος αυτής είναι στο 20% επί των ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλε ο ασφαλισμένος πριν από την απόλυσή του.

www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ