ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Έτσι θα ρυθμίσετε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας στο ΙΚΑ - Όλες οι λεπτομέρειες για την καταβολή των δόσεων

- Απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής αποτελεί η πιστοποιημένη καταβολή των εισφορών του Σεπτεμβρίου 2014
και η συνεπής και εμπρόθεσμη καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών εισφορών των προηγούμενων της υπαγωγής μηνών
- Το δικαίωμα υπαγωγής στο νέο σύστημα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ασκείται μέχρι τις 31/3/2015
- Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα υποβάλλονται στα Περιφερειακά Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Α΄ και Β΄ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης) και στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- Εντός ημερών θα αναρτηθεί στο www.ika.gr η εφαρμογή που θα επιτρέπει στον ίδιο τον οφειλέτη να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων

Επιστολή προς τους οφειλέτες στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την ένταξη τους στη νέα ρύθμιση, απέστειλε το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, το δικαίωμα υπαγωγής στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών ασκείται έως τις 31/3/2015, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής αποτελεί η πιστοιημένη καταβολή τως εισφορών του Σεπτεμβρίου 2014 και η συνεπής και εμπρόθεσμη καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών εισφορών των προηγούμενων της υπαγωγής μηνών.

Οι βασικοί όροι της νέας ρύθμισης που περιλαμβάνονται στην επιστολή του ΙΚΑ είναι οι εξής:
Α. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 15.000 ευρώ:
Ρύθμιση μέχρι 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης πρόσθετων τελών 20%.
Β. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 1.000.000 ευρώ:
- Εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής με διαγραφή των πρόσθετων τελών.
- Ρύθμιση της οφειλής σε 12 έως 72 δόσεις με έκπτωση από 90% έως 30% επί των πρόσθετων τελών, αναλόγως του αριθμού των δόσεων που επιλέγονται.
Γ. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ:
Υπό τον όρο της ένταξης στη ρύθμιση του ν.4152/13 όλου του υπόλοιπου ποσού οφειλής, δύναται να ενταχθεί στη ρύθμιση των 12-72 δόσεων τμήμα οφειλής 1.000.000 ευρώ. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31/3/2015.
Δ. Για οφειλέτες ενταγμένους σε εξυπηρετούμενα υφιστάμενα σχήματα ρυθμίσεων:
- Με αίτηση που θα υποβληθεί έως τις 31/3/2015, μπορούν να υπαχθούν για οφειλές έως 1.000.000 ευρώ ή για τμήμα οφειλής έως 1.000.000 ευρώ στη νέα ρύθμιση των 12-72 δόσεων, και μέχρι 100 δόσεων για κύρια οφειλή έως 15.000 ευρώ
ή
- Οι ήδη ενταγμένοι στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» μπορούν να παραμείνουν στη ρύθμιση απολαμβάνοντας τα πρόσθετα ευεργετήματα που παρέχει ο νέος νόμος (επιπλέον έκπτωση 20% επί των προσαυξήσεων κ.λπ. και αναδρομικός υπολογισμός επιτοκίου 4,56%).
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα υποβάλλονται από 10/11/2014 στα Περιφερειακά Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Α΄ και Β΄ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης) και στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εντός των προσεχών ημερών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) εφαρμογή που θα επιτρέπει στον ίδιο τον οφειλέτη να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής με χρήση εναλλακτικών επιλογών, είτε εφάπαξ καταβολής ή επιλογής 12, 24, 36, 48, 60, 72 ή και 100 μηνιαίων δόσεων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο νέο σχήμα ρύθμισης λήγει στις 31/3/2015. (Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 31/3/2015).

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλεί το σύνολο των οφειλετών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διακανονισμού οφειλών που παρέχει ο νέος νόμος.

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στα ανωτέρω σχήματα ρύθμισης και τηρούν του όρους αυτών, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Τέλος, το ΙΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες ότι μετά την εκπνοή της προθεσμίας υπαγωγής σε αυτή τη ρύθμιση (31/3/2015), δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα διακανονισμού με αυτούς τους όρους.Τι θα πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες του Δημοσίου

Bήμα-βήμα όλες οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν από σήμερα κιόλας οι οφειλέτες και που, με βάση την εγκύκλιο που ετοιμάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, έχουν ως εξής:

Ποια χρέη εντάσσονται στη ρύθμιση

• Καλύπτονται όλες οι οφειλές έως 1.000.000 ευρώ (αρχική βασική οφειλή χωρίς προσαυξήσεις) προς την εφορία οι οποίες είχαν βεβαιωθεί έως την 1η Οκτωβρίου 2014. Υποχρεωτικά εντάσσονται όλες οι ληξιπρόθεσμες, ο οφειλέτης όμως έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα μπουν και όσες έχουν απλώς βεβαιωθεί ως τότε, έστω και αν δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

• Η εγκύκλιος θα καθορίζει και ποια χρέη δεν εντάσσονται στη ρύθμιση. Δεν θα μπορούν να υπαχθούν οφειλές που βεβαιώνονται μετά την 1η Οκτωβρίου (πχ τέλη κυκλοφορίας του 2015) αλλά μπορεί να υπαχθεί ο ΕΝΦΙΑ του 2014. Στη ρύθμιση θα εντάσσονται και οφειλές φόρου εισοδήματος για τις οποίες δεν έχει λάβει ακόμη εκκαθαριστικό ο φορολογούμενος.

Δόσεις και εκπτώσεις
• Μπαίνοντας με τους κωδικούς του στο gsis.gr, ο φορολογούμενος θα βρίσκει ένα μενού επιλογών για το πόσες δόσεις και τι εκπτώσεις μπορεί να ζητήσει. Οι απαλλαγές από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα φτάνουν μέχρι και το 100%, ενώ ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 12 έως και 100, ως εξής:

α) εφάπαξ σε μία δόση, με απαλλαγή 100%
β) έως 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 90%
γ) έως 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 80%
δ) έως 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 70%
ε) έως 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 60%
στ) έως 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 50%
ζ) έως 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 30%
η) έως 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή 20%.

• Το ηλεκτρονικό σύστημα θα υπολογίζει αυτόματα και θα εμφανίζει στο φορολογούμενο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων και το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του. Θα τα επανακαθορίζει και θα τα μειώνει αναδρομικά, όπως διαμορφώνονται με το ευνοϊκό επιτόκιο 4,56% το χρόνο (αντί 8,5% που υπολογίζονται σήμερα οι τρέχουσες οφειλές του) εφόσον ενταχθεί στη ρύθμιση.
• Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δοκιμάσουν πώς διαμορφώνεται γι' αυτούς η μηνιαία καταβολή (από 50 ευρώ μόλις) και το υπόλοιπο της οφειλής τους, σε κάθε μία από τις περιπτώσεις των προσφερομένων δόσεων. Θα δουν δηλαδή τι θα γλίτωναν και τι θα πλήρωναν αν εξοφλούσαν «μια και έξω», αλλά και τι κερδίζουν αν έχουν τη ρύθμιση με τις 48 δόσεις και παραμείνουν σε αυτή (20% μεγαλύτερη έκπτωση).
• Η επιλογή για τις 100 δόσεις δεν θα ανοίγει για όσους χρωστούν πάνω από 15.000 ευρώ (βάσει νόμου περιορίζονται στις 72 δόσεις) ή κάτω από 5.000 ευρώ (επειδή καμία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 50 ευρώ το μήνα).

Πώς επιλέγω ρύθμιση
• Οι οφειλέτες πρέπει να φανούν πολύ προσεκτικοί στην ρύθμιση που θα επιλέξουν. Αν για να πετύχουν μεγαλύτερες εκπτώσεις ζητήσουν λιγότερες δόσεις, οι μηνιαίες αυξημένες θα είναι μεγαλύτερες και πρέπει να είναι σίγουροι πως θα τις καλύπτουν συστηματικά.
• Αν χάσουν την προθεσμία πληρωμής έστω και μίας δόσεως μέσα στους πρώτους 6 μήνες μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, χάνουν όλη τη ρύθμιση και ενεργοποιούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Μετά τους 6 μήνες, έχουν περιθώριο μέχρι τη λήξη της ρύθμισης (από 6 μήνες έως και για άλλα 8 χρόνια):

α) για μέχρι 2 το πολύ εκπρόθεσμες πληρωμές δόσεως κάθε χρόνο

β) για μία μόνον δόση κάθε χρόνο που θα μείνει απλήρωτη για μέχρι 2 μήνες το πολύ.

Κάθε καθυστέρηση επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 2%!

• Αν όμως ο οφειλέτης επιλέξει (για σιγουριά ενδεχομένως) ρύθμιση με περισσότερες δόσεις και μικρότερο ποσό (πχ 100 δόσεις των 50 ευρώ), αλλά αργότερα διευκολυνθεί και μπορεί να εξοφλήσει νωρίτερα το υπόλοιπο οφειλής του (πχ κοντά στα 2 χρόνια και αφού έχει πληρώσει χαμηλές δόσεις επί 13 ως 23 μήνες), έχει πολύ ισχυρό κίνητρο να το πράξει, επειδή θα γίνει νέα εκκαθάριση και θα κερδίσει αναδρομικά και τη μεγαλύτερη έκπτωση (80% αντί 20% στο παράδειγμα) αλλά και τους τόκους των επομένων 6-7 ετών, όπως δηλαδή εάν είχε εξ αρχής επιλέξει το «πακέτο» με τις 24 δόσεις!

Τι θα έχω για να πληρώσω

Άμεσα ο οφειλέτης πρέπει μέσα σε 3 μέρες να πληρώσει την πρώτη δόση. Άρα, πρέπει να περιμένει να βρει το ποσό, πριν κάνει την αίτηση (έως και τον Μάρτιο).

Επιπλέον, πρέπει να υπολογίσει τι θα πληρώνει για τρέχοντες φόρους στους επόμενους μήνες και χρόνια. Εναλλακτικά, μπορεί να τα ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων, όπως ισχύει, και πριν ζητήσει τη ρύθμιση με τις 100 δόσεις. Οι αιτήσεις αυτές γίνονται ηλεκτρονικά, χωρίς να πάει ο φορολογούμενος στη ΔΟΥ.

Όταν έχει ήδη γίνει κατάσχεση

Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης αναστέλλονται αυτομάτως όταν μπει ο οφειλέτης στη ρύθμιση.

Για όσους έχουν καταθέσεις, θα γίνεται δέσμευση (όχι κατάσχεση) του 50% της βασικής οφειλής (χωρίς προσαυξήσεις) στο λογαριασμό τους, προς διασφάλιση του Δημοσίου.

Όσοι δεν έχουν καταθέσεις, αλλά στους λογαριασμούς τους μπαίνουν ενοίκια κλπ, οι κατασχέσεις που ξεκίνησαν δεν σταματούν, εκτός αν βρουν να πληρώσουν το 50% από μόνοι τους.

Μπορούν όμως να εντάξουν μισθούς και ενοίκια σε έναν «ακατάσχετο» λογαριασμό, προκειμένου να διαφυλάξουν τα 1.500 ευρώ που προστατεύονται διά νόμου. Για περιορισμό του ποσού κατάσχεσης για σοβαρή αιτία, οι οφειλέτες πρέπει να τη ζητήσουν από τη ΔΟΥ.

Όσοι έχουν φτάσει στα δικαστήρια

Με τη ρύθμιση αίρονται οι ποινές και οι συνέπειες των διώξεων. Δεν επηρεάζει όμως την πορεία της δίκης. Όσοι προσφεύγουν στο δικαστήριο, μπορούν να ρυθμίσουν υποχρεωτικά το 50% της οφειλής και προαιρετικά το υπόλοιπο 50%, σαν μη ληξιπρόθεσμο.
http://www.newsit.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ