ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

Επιπλέον έκπτωση 20% για όσους μείνουν στην «παλαιά» ρύθμιση οφειλών προς τα Ταμεία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΡΟΥΤΣΗ
Επιπλέον μείωση 20% στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις δίνει, ως «μπόνους», το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στους οφειλέτες που είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής» (εξόφληση έως 48 δόσεις) και ήταν συνεπείς στις πληρωμές.
Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Γιάννης Βρούτσης για όσους παραμείνουν στη ρύθμιση οι εκπτώσεις στα πρόσθετα τέλη και τις προσαυξήσεις φτάνουν το 100% αν εξοφληθεί η οφειλή έως τις 30 Ιουνίου του 2015, 90% αν εξοφληθεί έως τις 30 Ιουνίου του 2016 και 80% για την εξόφληση έως τις 30 Ιουνίου του 2017. Για όσους μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση των 72 – 100 δόσεων, τα αντίστοιχα ποσοστά εκπτώσεων είναι 80%, 70% και 60%, αντίστοιχα.
Ολόκληρη η απόφαση:
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

  1. Το Π.Δ.85/2012 (ΦΕΚ Α', 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.1 του Π.Δ.88/2012 (ΦΕΚ Α, 143)
  2. Το Π.Δ.86/2012 (ΦΕΚ Α', 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ.113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014, αρθ. 54, παρ. 17
  5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
Αποφασίζουμε
  1. Στους οφειλέτες που α) έχουν υπαχθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4305/2014 στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του ν. 4152/2013, παρ. ΙΑ΄, υποπαρ. ΙΑ2, και β) η ρύθμιση τους είναι ενεργή, παρέχεται η δυνατότητα:
Ι) μετάπτωσης/υπαγωγής στη νέα ρύθμιση του Ν. 4305/2014 ή
ΙΙ) διατήρηση της ρύθμισης της Νέας Αρχής, με πρόσθετο ευεργέτημα, ως ακολούθως:
Ι) Μετάπτωση/Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4305/2014
Οι οφειλέτες, κατόπιν αίτησής τους για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4305/2014, θα εντάσσονται στο νέο σχήμα δόσεων, που θα επιλέγουν, με το υπόλοιπο της οφειλής τους.
Τα ποσά των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί με επιτόκιο και εκπτώσεις βάσει του ν. 4152/2013, θα επανυπολογίζονται με επιτόκιο 4,56% και τις προβλεπόμενες εκπτώσεις του ν. 4305/2014, οι οποίες αντιστοιχούν στις δόσεις που είχαν αρχικώς επιλεγεί, ως ακολούθως:
Ν. 4152/2013
Αντιστοιχία με διατάξεις του Ν. 4305/2014
Έκπτωση
Εξόφληση έως 30/6/2015
13 έως 24 δόσεις
80%
Εξόφληση έως 30/6/2016
25 ως 36 »
70%
Εξόφληση έως 30/6/2017
37 έως 48 »
60%
Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για οφειλές έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ (Ν.4152/2013, υποπαρ. ΙΑ2, παρ 2α, εδ. β)
100 »
20%

Η διαφορά του επιτοκίου και των εκπτώσεων που θα προκύπτει κατά την υποβολή της αίτησης, θα συνυπολογίζονται στη νέα ρύθμιση του ν. 4305/2014, στην οποία θα εντάσσεται ο οφειλέτης.
ΙΙ) Διατήρηση της ρύθμισης της Νέας Αρχής
Στην προκειμένη περίπτωση θα επανυπολογίζεται το συνολικό ύψος της αρχικά ενταχθείσας οφειλής στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του ν.4152/2013, παρ.ΙΑ΄υποπαρ.ΙΑ2, σύμφωνα με το σχήμα δόσεων που είχε επιλεγεί και διατηρείται, με:
-επιτόκιο επί της κύριας οφειλής 4,56%
-εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και επιβαρύνσεων του ν. 4305/2014 ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που αρχικά είχε επιλεγεί και με επιπλέον μείωση 20%, ως ακολούθως:

Ν. 4152/2013
Ν. 4305/2014
Σύνολο έκπτωσης
Εξόφληση έως 30/6/2015
13 έως 24 δόσεις
80% +20% =100%
Εξόφληση έως 30/6/2016
25 ως 36 »
70% +20% = 90%
Εξόφληση έως 30/6/2017
37 έως 48 »
60% +20% = 80%
Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για οφειλές έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ (Ν.4152/2013, υποπαρ. ΙΑ2, παρ 2α, εδ. β)
100 »
20%
Από τα επανυπολογιζόμενα ποσά κύριας οφειλής και προσαυξήσεων, αφαιρούνται τα αντίστοιχα που έχουν ήδη καταβληθεί και επανυπολογίζονται οι εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4152/2013, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2.
  1. Η εφαρμογή των ανωτέρω ευεργετημάτων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την καθ' οιονδήποτε τρόπο, επιστροφή ήδη καταβληθέντων χρηματικών ποσών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
  1. Τα ανωτέρω ευεργετήματα δεν έχουν εφαρμογή στους οφειλέτες που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα ρύθμισης της Νέας Αρχής του Ν.4152/2013.
     www.imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ