ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΤΑ-ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του Δημοσίου η σύνταξη -αν έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα για πλήρη- είναι αναλογική για τον χρόνο ασφάλισης που έχουν μέχρι τη στιγμή της αίτησης και όσο χρόνο αναγνωρίσουν.

 

Η σύνταξη θα υπολογιστεί με τις παρούσες συντάξιμες αποδοχές και όχι με το ενιαίο μισθολόγιο για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
Το ποσό της σύνταξης θα υπολογιστεί στο 80% των συντάξιμων αποδοχών για τα έτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 και στο 75% για τα υπόλοιπα έτη έως το 2012 (αν υποβληθεί το αίτημα φέτος). Στην περίπτωση που το αίτημα υποβληθεί το 2013, τότε το ποσοστό αναπλήρωσης για τα έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 θα είναι 74% και ούτω καθεξής.
Επίσης, εφόσον ο υπάλληλος έχει χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα θα λάβει και τμηματικό ποσό από το ΙΚΑ (ή όποιον άλλο φορέα) για το διάστημα αυτό. Το ποσό αυτό θα είναι μειωμένο κατά 6% τον χρόνο (και μέχρι 30%) για τους άντρες που αποχωρούν πριν από το 60ό έτος και τις γυναίκες που φεύγουν πριν από το 55ο έτος. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως η σύνταξη θα υπολογιστεί με τις παρούσες συντάξιμες αποδοχές και όχι με το ενιαίο μισθολόγιο για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.
Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως τις συντάξιμες αποδοχές αποτελούν ο βασικός μισθός και το επίδομα ειδικής απασχόλησης για τους εργαζομένους στα βαρέα. Επιπρόσθετα το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα των 140 ευρώ.

Επικουρικές
Παράλληλα, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ είναι επικουρικά ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΔΥ, κλάδος του οποίου είναι το ΤΑΔΚΥ. Η επικουρική σύνταξη για τους ασφαλισμένους χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται η κύρια σύνταξη.Για να συμπληρώσει ο εργαζόμενος τον απαραίτητο χρόνο μπορεί να χρησιμοποιήσει το διάστημα που είχε σε άλλους φορείς κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του.
Εάν και σε αυτήν την περίπτωση υπολείπεται χρόνος ασφάλισης, τότε μπορεί να εξαγοράσει κάθε προϋπηρεσία του που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή άλλον φορέα κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας (εφόσον για τον χρόνο αυτόν δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση).
Το κόστος της εξαγοράς στην περίπτωση αυτή είναι 3% επί των συντάξιμων αποδοχών. Μάλιστα αν η εξόφληση γίνει εφάπαξ προβλέπεται έκπτωση 10%. Ο υπολογισμός της επικουρικής σύνταξης που χορηγεί το ΤΑΔΚΥ γίνεται για τον χρόνο που έχει διανυθεί στο Ταμείο ως εξής: Βασικός Μισθός x 9/1000 x (Ετη στο ΤΑΔΚΥ).
Τέλος, επί του ποσού που προκύπτει ως επικουρική σύνταξη από το ΤΑΔΚΥ υπολογίζεται και το εφάπαξ που χορηγεί ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου. Ετσι το εφάπαξ βοήθημα για τους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 ασφαλισμένους είναι πολλαπλάσιο του μηνιαίου βοηθήματος και σήμερα ισούται με 110 μηνιαία βοηθήματα.Πρέπει να επισημανθεί πως επί του εφάπαξ που χορηγεί το ΤΑΔΚΥ δεν υπολογίζεται η περικοπή του 20% που έχει εισαχθεί στο εφάπαξ που χορηγεί το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Γονείς ανηλίκων και τρίτεκνοι
Για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ γονείς ανήλικων τέκνων και τρίτεκνους που ανήκουν στην ασφάλιση του Δημοσίου, το δικαίωμα συνταξιοδότησης έχει ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2011 επεκταθεί και στους πατέρες. Ετσι, ανάλογα με το πότε συμπληρώνεται η σχετική 25ετία, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο αντίστοιχο όριο ηλικίας ή να κατοχυρώσουν δικαίωμα και να αποχωρήσουν οποτεδήποτε εφεξής. Σε περιπτώσεις που υπάρχει προηγούμενος χρόνος στον ιδιωτικό τομέα που εμποδίζει τη θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, μπορεί ο χρόνος αυτός να μη χρησιμοποιηθεί. Αντίθετα, οι τρίτεκνοι, ακόμη κι αν έχουν συμπληρώσει την 20ετία πριν από το 2011, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το ειδικό καθεστώς και αναγνωρίσουν επιπλέον τουλάχιστον 5 έτη από τα τέκνα κι ακόμη 4 πλασματικά.
Τι ισχύει για βαρέα και ανθυγιεινά
Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση ισχύουν για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά (καθαριότητα κ.λπ.). Οι αιτήσεις για την ένταξη στο καθεστώς των παλαιότερων εργαζομένων είχαν γίνει το 2007 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Οι άντρες εφόσον έχουν συμπληρώσει: 15 έτη ασφάλισης (από τα οποία 12 τουλάχιστον έτη αποκλειστικά στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών) και το 58ο έτος της ηλικίας τους.
2. Οι γυναίκες εφόσον έχουν συμπληρώσει: 15 έτη ασφάλισης (από τα οποία 12 τουλάχιστον έτη αποκλειστικά στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών) και το 53ο έτος της ηλικίας τους. Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2011 για τις γυναίκες το όριο ηλικίας αυξάνεται και σταδιακά θα φτάσει το 58ο έτος.
Κατερίνα Κοκκαλιάρη

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 25ΕΤΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
25 μέχρι 31/12/2010 55
25 2011 56
25 2012 58
25 2013 60
Από την 1/1/2011 η μείωση για κάθε έτος ανέρχεται στο 6%
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΕΤΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
25 2011 61
25 2012 63
25 2013 60
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
25 από 1/1/2011 52
25 2012 55
25 2013 65
ΓΟΝΕΙΣ 3 ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
21 2011 52
23 2012 55
25 2013 65
** Προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται από τους άνδρες με ανήλικα, καθώς η αναγνώριση στρατού και τέκνων μπορεί να οδηγήσει σε θεμελίωση πριν από τις 31-12-2010 και απώλεια του εν λόγω δικαιώματος αφού θα συμπληρώνεται η 25ετία νωρίτερα. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους τρίτεκνους.
ΒΑΡΕΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ετη ασφάλισης Ετος συμπλήρωσης Οριο ηλικίας
15 (12 στα βαρέα) 2010 53
15 (12 στα βαρέα) 2011 54
15 (12 στα βαρέα) 2012 56
15 (12 στα βαρέα) 2013 58

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ