ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

55 παράθυρα εξόδου για πενηντάρηδες

Τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε 55 ευνοϊκές διατάξεις της νομοθεσίας έχουν χιλιάδες ασφαλισμένοι που θέλουν να επισπεύσουν την έξοδο στη σύνταξη.
Με τις συγκεκριμένες διατάξεις -που παραμένουν σε ισχύ, παρά τις αλλαγές των τελευταίων ετών- οι πενηντάρηδες μπορούν να επιταχύνουν τη συνταξιοδότησή τους και να αποφύγουν τυχόν παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό.
Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν ασφαλισμένους από την 1η Ιανουαρίου 1983 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1992 στο Δημόσιο, στα ειδικά Ταμεία (δηλαδή στους φορείς των ΔΕΚΟ και των τραπεζών) και στο ΕΤΑΑ (γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι). Επιπλέον έχουν εφαρμογή σε όλους τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993.
Αναλυτικά οι ασφαλιστικές διατάξεις που καθιστούν εφικτή τη συνταξιοδότηση πριν από τη συμπλήρωση του 60ού έτους είναι οι εξής:
Γυναίκες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος το 2010. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Προσοχή, καθώς απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση.
Γυναίκες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος το 2011. Σ' αυτήν την περίπτωση το έτος εξόδου στη μειωμένη σύνταξη είναι το 56ο. Χρειάζονται 100 ημέρες ασφάλισης κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία.
Γυναίκες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος το 2012. Σ' αυτήν την περίπτωση το έτος εξόδου στη μειωμένη σύνταξη είναι το 57ο. Χρειάζονται 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία.
Γυναίκες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος το 2010. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη. Το «πέναλτι» είναι 6% για κάθε έτος πριν από το 60ό.
Γυναίκες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος το 2011. Το όριο ηλικίας για τις ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας είναι το 56ο για μειωμένη σύνταξη.
Γυναίκες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 55ο έτος το 2012. Το όριο ηλικίας για τις ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας είναι το 57ο για μειωμένη σύνταξη.
Γυναίκες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010. Η θεμελίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται με μόνο τον χρόνο ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 55 ετών με μειωμένη σύνταξη. Η μείωση είναι 4,5% για κάθε έτος πριν από το 60ό.
Γυναίκες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 56 ετών με μειωμένη σύνταξη. Η μείωση είναι 6% για κάθε έτος πριν από το 60ό.
Γυναίκες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 58 ετών με μειωμένη σύνταξη. Η μείωση είναι 6% για κάθε έτος πριν από το 60ό.
Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2010. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να λάβουν σύνταξη πλήρη με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.
Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2011. Θα πάρουν πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 56ου έτους της ηλικίας τους.
Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα το 2012. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας τους.
Γυναίκες στο ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, Τ. Νομικών) με 35 έτη ασφάλισης μέχρι το 2010. Δικαιούνται σύνταξη στα 58.
Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με 35 έτη ασφάλισης το 2011. Μπορούν να αποχωρήσουν με συνολικά 36 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 58ο έτος της ηλικίας τους.
Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με 35 έτη ασφάλισης το 2012. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με συνολικά 37 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 59ο έτος της ηλικίας τους.
Γυναίκες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2010. Μπορούν να πάρουν πλήρη σύνταξη στα 58.
Γυναίκες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2011. Σύνταξη καταβάλλεται στα 58 με συνολικά 10.800 ένσημα τη στιγμή της αίτησης
Γυναίκες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2012. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 59 με συνολικά 11.100 ένσημα τη στιγμή της αίτησης.
Γυναίκες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2010. Μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη στα 55 και πλήρη στα 57. Για τη μειωμένη, απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία πριν από την αίτηση 5ετία.
Γυναίκες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2011. Μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και πλήρη στα 58 με συνολικά 10.400 ένσημα τη στιγμή της αίτησης. Για τη μειωμένη, απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία 5ετία.
Γυναίκες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.000 ένσημα το 2012. Οι ασφαλισμένες μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών και πλήρη σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών.
Προσοχή, καθώς για την έξοδο απαιτούνται συνολικά 10.800 ένσημα. Για τη μειωμένη σύνταξη απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος την τελευταία 5ετία
Γυναίκες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών με τουλάχιστον 35 έτη ασφάλισης το 2010. Εχουν «κλειδώσει» δικαίωμα για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών με 35ετία.
Γυναίκες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών με τουλάχιστον 35 έτη ασφάλισης το 2011. Το όριο ηλικίας είναι το 58ο με συνολικά 36 έτη ασφάλισης.
Γυναίκες στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών με τουλάχιστον 35 έτη ασφάλισης το 2012. Το όριο ηλικίας είναι το 59ο για πλήρη σύνταξη με συνολικά 37 έτη ασφάλισης.
Γυναίκες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010 που θέλουν να αποχωρήσουν με 35ετία. Οι ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ετών με 35ετία.
Γυναίκες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011 για 35ετία. Οι ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ετών με 36 έτη ασφάλισης.
Γυναίκες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012 για 35ετία. Οι ασφαλισμένες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 59 ετών με 37ετία.
Τρίτεκνες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2010. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.
Τρίτεκνες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2011. Η έξοδος γίνεται στα 52 με 21 έτη ασφάλισης.
Τρίτεκνες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2012. Σύνταξη καταβάλλεται στα 55 με 23 έτη ασφάλισης.
Οι τυχεροί άνδρες σε ΙΚΑ και Δημόσιο
Ανδρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2010. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 58 ετών.
Ανδρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2011. Μπορούν να λάβουν σύνταξη σε ηλικία 58 ετών με συνολικά 10.800 ένσημα τη στιγμή της αίτησης.
Ανδρες στο ΙΚΑ με συμπληρωμένα 10.500 ένσημα το 2012. Δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 59 ετών με 11.100 ένσημα.
Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2010. Καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 53 ετών και πλήρη σύνταξη στα 55. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν και τουλάχιστον 1.000 βαρέα ένσημα την τελευταία 13ετία.
Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2011. Δικαιούνται μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 53 ετών και 9 μηνών και πλήρη σύνταξη 55 ετών και 9 μηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν και τουλάχιστον 1.000 βαρέα ένσημα την τελευταία 13ετία.
Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2012. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 54 ετών και 6 μηνών με μειωμένη και πλήρη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών.
Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα το 2013. Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών με μειωμένη σύνταξη. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν και τουλάχιστον 1.000 βαρέα ένσημα την τελευταία 13ετία.
Ανδρες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011. Μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 56 ετών με μειωμένη σύνταξη. Το «πέναλτι» είναι 6% για κάθε έτος πριν από το 60ό.
Ανδρες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012. Μειωμένη σύνταξη δίνεται στα 58 με το «πέναλτι» να διαμορφώνεται στο 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου της πλήρους σύνταξης.
Ανδρες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010 που θέλουν να αποχωρήσουν με 35ετία. Πλήρης σύνταξη δίνεται στα 58 (με 35 έτη).
Ανδρες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011 που θέλουν να θεμελιώσουν δικαίωμα με 35ετία. Οι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ετών με 36 έτη ασφάλισης.
Ανδρες στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012 που θέλουν να υπαχθούν στις διατάξεις για 35ετία. Οι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 59 ετών με 37 έτη ασφάλισης.
Τρίτεκνοι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 20 έτη ασφάλισης το 2011. Σύνταξη στα 52 με 21 έτη ασφάλισης.
Τρίτεκνοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης το 2012. Δικαιούνται σύνταξη στα 55 με 23 έτη ασφάλισης.
Τι ισχύει για γονείς ανηλίκων
Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ με 5.500 ημέρες το 2010. Πλήρης στα 55 και μειωμένη στα 50.
Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ με 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011. Το όριο για πλήρη σύνταξη πάει στα 57 και για μειωμένη στα 52.
Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ με 5.500 ημέρες το 2012. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 60 και μειωμένη στα 55.
Μητέρες ανηλίκων στα ειδικά Ταμεία με 25ετία το 2010. Η πόρτα ανοίγει στα 50.
Μητέρες ανηλίκων στα ειδικά Ταμεία με 25ετία το 2011. Καταβάλλεται πλήρης σύνταξη στα 52 και μειωμένη στα 50.
Μητέρες ανηλίκων στα ειδικά Ταμεία με 25ετία το 2012. Για πλήρη σύνταξη το όριο διαμορφώνεται στα 55 και για μειωμένη στα 53.
Μητέρες ανηλίκων στο Δημόσιο με 25ετία το 2010. Το όριο διαμορφώνεται στο 50ό έτος.
Μητέρες ανηλίκων στο Δημόσιο με 25ετία το 2011. Σύνταξη καταβάλλεται στα 52.
Μητέρες ανηλίκων στο Δημόσιο με 25ετία το 2012. Η πόρτα εξόδου ανοίγει στα 55.
Πατέρες ανηλίκων στο Δημόσιο με 25ετία το 2011. Η σύνταξη καταβάλλεται στα 52.
Πατέρες ανηλίκων στο Δημόσιο με 25ετία το 2012. Μπορούν να πάρουν σύνταξη στα 55.
http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ