ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Εξι κλειδιά για παλαιούς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

Αποκλίσεις υπάρχουν τόσο στα απαιτούμενα έτη ασφάλισης όσο και στα όρια ηλικίας, με χαμένους όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.
Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις για τους άνδρες και τις γυναίκες. Τρία σημεία χρειάζονται προσοχή:
• Δεν χορηγείται σε καμιά κατηγορία μειωμένη σύνταξη.
• Δεν υφίστανται προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως γονείς που υπάρχουν σε άλλα ταμεία.
• Δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στους πριν και μετά το 1983 ασφαλισμένους. Οσοι μπήκαν στην αγορά εργασίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 έχουν ενιαίο ασφαλιστικό καθεστώς.
Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όσους ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 έχουν ως εξής:
1. Ο.Α.Ε.Ε.- Τ.Ε.Β.Ε. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη εφόσον συμπληρώσουν 15 έτη ασφάλισης και ηλικία 67 ετών. Για να χορηγηθεί σύνταξη σε ηλικία μικρότερη των 67 ετών, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 ή 40 έτη ασφάλισης μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Στην περίπτωση που συμπληρώνεται αναδρομικά η 35ετία μέχρι το τέλος του 2012, τότε ο ασφαλισμένος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας του.
Ωστόσο, εφόσον η συμπλήρωση της 35ετίας γίνεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ο ασφαλισμένος με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 40 συνολικά ετών ασφάλισης. Ανάλογα με το έτος θεμελίωσης δικαιούται ο ασφαλισμένος την εξαγορά από 4 έως 7 πλασματικών ετών. Η σύνταξη που χορηγείται από το ΤΕΒΕ σε όλες τις περιπτώσεις είναι πλήρης σύνταξη. Μειωμένη σύνταξη με μικρότερο όριο ηλικίας δεν προβλέπεται από το ΤΕΒΕ για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους.
Επίσης, δεν υπάρχει για την κατηγορία αυτή καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων.
Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής σημεία «sos»:
• Η σύνταξη του ΤΕΒΕ υπολογίζεται με βάση τις κατηγορίες στις οποίες έχει ασφαλιστεί ο ελεύθερος επαγγελματίας για όλη την περίοδο και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Ετσι λοιπόν για κάποιον που θέλει να έχει καλύτερη σύνταξη συμφέρει η ασφάλιση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατηγορία για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια και με βάση την αδυναμία εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αλλά και τη μείωση των ποσών σύνταξης σε πολλές περιπτώσεις είναι καλύτερη λύση η αίτηση υπαγωγής σε δύο χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες. Πλέον, ακόμη και η παραμονή πέραν της 35ετίας δεν προσδίδει κάποια ιδιαίτερη προσαύξηση κι έτσι συνίσταται να αποχωρεί κάποιος μόλις συμπληρώνονται τα απαραίτητα έτη.
• Δεν συμφέρει η παραμονή στις προαιρετικές κατηγορίες καθώς μετά τις μειώσεις η εν λόγω προσαύξηση εκμηδενίζεται.
• Συμφέρει όπου υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς χρόνου αυτή να εξαντλείται καθώς κάθε χρόνος που εξαγοράζεται δίνει μια σχετικά καλή προσαύξηση.
• Είναι καλύτερο στις περισσότερες περιπτώσεις να υποβάλλεται αίτημα υπολογισμού της σύνταξης με τις παλιές διατάξεις του ΤΕΒΕ και όχι με τις νέες του ΟΑΕΕ.

2. O.Α.Ε.Ε.- Τ.Α.Ε. Το Ταμείο Εμπόρων χορηγεί σύνταξη με 15 έτη ασφάλισης σε ηλικία 67 ετών. Για να πάρει «ταχύτερα» σύνταξη ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2012. Η σύνταξη χορηγείται σε ηλικία 60 ετών για άνδρες/ γυναίκες με 35 έως 37 έτη αντιστοίχως (ανάλογα με το πότε θεμελιώνεται δικαίωμα).
Για τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να συμπληρώσουν την 35ετία μέχρι το τέλος του 2012, μπορούν να εξαγοραστούν μέχρι 5 πλασματικά έτη.
Για όσους συμπληρώνουν την 35ετία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης για συνταξιοδότηση. Στην πραγματικότητα όμως θα πρόκειται για 33 πραγματικά έτη ασφάλισης, αφού και σε αυτήν την περίπτωση θα μπορεί ο ασφαλισμένος να αναγνωρίσει 7 πλασματικά.
Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
• Η σύνταξη υπολογίζεται από το Ταμείο Εμπόρων με βάση τις κατηγορίες στις οποίες έχει ασφαλιστεί ο ελεύθερος επαγγελματίας για όλα τα έτη και όχι μόνο εκείνα της τελευταίας περιόδου. Ετσι λοιπόν για κάποιον που θέλει να έχει καλύτερη σύνταξη συμφέρει η ασφάλιση στη μεγαλύτερη κατηγορία για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια.
• Η παραμονή πέραν της 35ετίας δεν προσδίδει κάποια ιδιαίτερη προσαύξηση κι έτσι συνίσταται να αποχωρεί κάποιος μόλις συμπληρώνονται τα απαραίτητα έτη.
• Δεν συμφέρει η παραμονή στις προαιρετικές κατηγορίες, καθώς πλέον μετά τις μειώσεις η εν λόγω προσαύξηση εκμηδενίζεται.
• Είναι οικονομικά καλό σε όσες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς χρόνου αυτή να εξαντλείται. Κάθε χρόνος που εξαγοράζεται δίνει μια σχετικά καλή προσαύξηση.
• Συμφέρει στις περισσότερες των περιπτώσεων να υποβάλλεται αίτημα υπολογισμού της σύνταξης με τις παλιές διατάξεις του ΤΑΕ και όχι με τις νέες του ΟΑΕΕ.
3. Ο.Α.Ε.Ε.-ΤΣΑ. Το ΤΣΑ χορηγεί σύνταξη στους ασφαλισμένους του με 15 έτη ασφάλισης και σε ηλικία 67 ετών. Για τη συνταξιοδότηση με 35ετία ισχύουν οι ίδιες ρυθμίσεις με το ΤΕΒΕ και το ΤΑΕ. Και στο ΤΣΑ η συνταξιοδότηση επέρχεται ανάλογα με το πότε συμπληρώνεται η 35ετία και με δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών. Εδώ πρέπει να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις:
• Η παραμονή πέραν της 35ετίας δεν προσδίδει κάποια ιδιαίτερη προσαύξηση κι έτσι συνίσταται να αποχωρεί κάποιος μόλις συμπληρώνονται τα απαραίτητα έτη.
• Συμφέρει όπου υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς χρόνου αυτή να εξαντλείται σε όσο απαιτείται για τη θεμελίωση και την έξοδο και όχι σε περισσότερο.
• Είναι καλύτερο να υποβάλλεται αίτημα υπολογισμού της σύνταξης με τις νέες διατάξεις του ΟΑΕΕ και όχι με τις παλιές του ΤΣΑ.
Πιο γρήγορα στην έξοδο μέσω ΙΚΑ.
Ρυθμίσεις για εξόφληση οφειλών
Με τις σωστές κινήσεις οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να «θωρακίσουν» τη σύνταξη και να επισπεύσουν τη διαδικασία αποχώρησης. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν μεταξύ άλλων όσους έχουν... περάσει από το ΙΚΑ, ελεύθερους επαγγελματίες που χρωστάνε εισφορές αλλά και όσους θέλουν να υπαχθούν σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. Οπως τονίζει ο Διονύσης Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πρέπει να προσέξουν τα εξής:
• Οσοι έχουν οφειλές στο Ταμείο έχουν τη δυνατότητα να τις εξοφλήσουν και να πάρουν τη σύνταξή τους με παρακράτηση από τo ποσό που πρόκειται να λάβουν. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να παρακρατηθούν μέχρι 15.000 ευρώ από οφειλόμενες εισφορές και 5.000 ευρώ από πρόσθετα τέλη και πρόστιμα. Μετά την υποβολή της αίτησης και την επεξεργασία του φακέλου ο υποψήφιος συνταξιούχος θα λάβει σημείωμα εκκαθάρισης από τον ΟΑΕΕ που θα τον ενημερώνει ότι οι οφειλές του πρόκειται να εξοφληθούν με παρακράτηση.Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει αυτό που μπορεί να παρακρατηθεί, τότε καταβάλλεται εφάπαξ το υπόλοιπο μέσα σε 2 μήνες από την ειδοποίηση. Εάν δεν γίνει η εν λόγω καταβολή τότε η σύνταξη θα καταβληθεί μόνο σε περίπτωση εξόφλησης.
• Στην περίπτωση ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους και έχουν και χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ, είναι δυνατή η συνταξιοδότηση από το Ιδρυμα πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
Αυτό είναι συμφέρον να επιλέγεται στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η συμπλήρωσης της 35ετίας. Ετσι ο ασφαλισμένος υποβάλλει την αίτηση στον ΟΑΕΕ ο οποίος και απορρίπτει το αίτημα καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Γίνεται μεταβίβαση του φακέλου στο ΙΚΑ το οποίο και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις απονέμει τη σύνταξη.
• Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητη η έκδοση όλων των δικαιολογητικών και των πράξεων εξαγοράς πλασματικών ετών για να μπορέσουν να λάβουν προσωρινή σύνταξη. Τούτο καθώς μόλις το 20% των αιτήσεων συνταξιοδότησης στον ΟΑΕΕ λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών.
• Πριν από τη συνταξιοδότηση είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος να έχει τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες που έχει με τυχόν παλαιότερες εταιρείες και επαγγελματικές δραστηριότητες καθώς τέτοιες διαδικασίες είναι που οδηγούν σε μακροχρόνιες καθυστερήσεις.
• Με τις περικοπές στα ποσά των συντάξεων δεν είναι συμφέρουσα επιλογή η παραμονή στις προαιρετικές κατηγορίες του ΟΑΕΕ. Αυτό καθώς ο ασφαλισμένος αναγκάζεται να καταβάλει εισφορές για τις οποίες δεν πρόκειται ποτέ να λάβει προσαύξηση στη σύνταξή του.
• Αντιθέτως είναι ορθή επιλογή το να ζητά να κατέβει κατηγορίες ώστε να έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση.
Η εν λόγω ρύθμιση λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2014 αν και είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα επεκταθεί. Με μια τέτοια επιλογή ο ασφαλισμένος που βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση δεν έχει καμιά επίπτωση πέρα από το ότι καλείται να καταβάλει λιγότερες εισφορές. Με ασφάλιση για μια διετία πριν από τη σύνταξη σε δύο ασφαλιστικές κατηγορίες χαμηλότερα η προσαύξηση στη σύνταξη είναι 27 ευρώ ανά έτος ενώ στην πιο υψηλή είναι 39 ευρώ ανά έτος.
Κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ - Γ. ΦΩΣΚΟΛΟΣ
 www.ethnos.gr
Ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) Μέχρι 31/12/1992
Χρόνος Ασφάλισης
Ετος συμπλήρωσης
Οριο ηλικίας
Πλήρης Σύνταξη
15
Μέχρι 31-12-2012
65
15
Από την 1-1-2013
67
35
Μέχρι 31/12/2010
60
36
2011
60
37
2012
60
40
2013
62
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ