ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

και υπό την εποπτεία Νομικού Συμβούλου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Πανεπιστημίου 64 Αθήνα

Τηλ.επικοινωνίας-2103800431

Ε-MAIL-diekperaiwsi@gmail.com

http://www.syntaksi.gr/

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

-ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:(ΙΚΑ-ΟΑΕΕ)
-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

-ΕΡΕΥΝΑ,
-ΜΕΛΕΤΗ,
-ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

-ΘΕΜΑΤΑ Κ.Ε.Π.Α
-ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.Α(ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
*ΑΙΤΗΣΗ
*ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟ
*ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

FACEBOOK

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΥΜΑ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΟΝ ΜΑΙΟ

Νέες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις θα τεθούν σε ισχύ τον Μάιο, ενώ σε οκτώ ισόποσες δόσεις θα παρακρατηθούν τα αναδρομικά για το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου.
Οι μειώσεις προβλέπονται στον νόμο 4051/2012 και πρόκειται ουσιαστικά για την τέταρτη περικοπή που επιβάλλεται στις υψηλές συντάξεις τον τελευταίο χρόνο.
Χαμένοι από τη νέα μείωση είναι όσοι παίρνουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ, αλλά και οι ναυτικοί ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξης. Στην επικουρική ασφάλιση οι περικοπές είναι τριών «ταχυτήτων» και αφορούν ποσά συντάξεων άνω των 200 ευρώ.
380.000 άτομα
Από τις μειώσεις στις κύριες συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ επηρεάζονται 380.000 συνταξιούχοι (ποσοστό 13,6%), που κυρίως προέρχονται από τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως μείωση θα έχει το 76,5 % των συνταξιούχων της ΔΕΗ, το 69,92% των συνταξιούχων του ΟΤΕ και το 42,01% των συνταξιούχων του Δημοσίου.
Πάντως οι περικοπές στις συντάξεις δεν αναμένεται να σταματήσουν, καθώς τα Ταμεία βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω οικονομικής κρίσης. Σε περίπτωση που δεν αντιστραφεί η κατάσταση θα υπάρξουν και νέες μειώσεις, θέμα που αναμένεται να συζητηθεί τον Ιούνιο, οπότε η τρόικα θα «επισκεφθεί» εκ νέου τη χώρα.

Ψαλίδι τριών ταχυτήτων στις επικουρικές
Τριών «ταχυτήτων» είναι οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις άνω των 200 ευρώ. Το ποσοστό της περικοπής διαμορφώνεται ως εξής:
Στο 10% για συντάξεις έως 250 ευρώ. Προσοχή, καθώς το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 200 ευρώ.
Στο 15% για συντάξεις από 250,01 έως 300 ευρώ. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 225 ευρώ.
Στο 20% για συντάξεις άνω των 300,01 ευρώ. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 255 ευρώ.

Για τις μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας από 1ης Ιανουαρίου 2012 επικουρικής σύνταξης. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη το ποσό της σύνταξης που έχει απομείνει μετά τις μειώσεις που έγιναν το 2011.
Σημειώνεται πως οι μειώσεις αφορούν τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ (επικουρικό του ΙΚΑ), του ΤΕΑΙΤ (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα), του ΤΕΑΔΥ (δημόσιοι υπάλληλοι), του ΕΤΑΤ (τράπεζες) και του ΤΑΥΤΕΚΩ (ευρύτερος δημόσιος τομέας). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
 • Σε περίπτωση καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων από μία επικουρικών συντάξεων, οι μειώσεις υπολογίζονται σε κάθε σύνταξη χωριστά.
 • Στις περιπτώσεις συντάξεων λόγω θανάτου όπου δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό της μείωσης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιούχων.
Χαμένοι όσοι παίρνουν κύριες πάνω από 1.300 €
Ψαλιδίζεται κατά 12% το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Το μέτρο προβλέπεται στον νόμο 4051/2012 και αφορά το Δημόσιο και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που υπάγονται στο υπουργείο Εργασίας.
Σε εγκύκλιο του υπουργείου χαρακτηριστικά προβλέπεται πως για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της κύριας σύνταξης, όπως διαμορφώνεται μετά την επιβολή των εισφορών που προβλέπονται στους τελευταίους νόμους (ν. 3863/2010, ν. 3982/2011 και ν. 4024/2011). Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
 • Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει μία κύρια σύνταξη, το ποσό αυτής -μετά και τη μείωση- δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ (εννοείται για κύρια σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ).
 • Αν στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις, ως ποσό σύνταξης νοείται το άθροισμα των συντάξεων αυτών. Η μείωση γίνεται από τον φορέα (δημόσιο ή ασφαλιστικό ταμείο) που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό κύριας σύνταξης.
Ενδεικτικά αναφέρεται το εξής παράδειγμα: συνταξιούχος του Δημοσίου (1.200 ευρώ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (800 ευρώ). Η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1. 300 ευρώ.
Δηλαδή η περικοπή θα υπολογιστεί επί του ποσού των 700 ευρώ (2.000 - 1.300 ευρώ). Αρα 700 ευρώ Χ 12% = 84 ευρώ μείωση. Η μείωση θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη σύνταξη, δηλαδή αυτή του Δημοσίου.
 • Στις περιπτώσεις σύνταξης λόγω θανάτου, όπου δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό σύνταξης. Η παρακράτηση του 12% γίνεται επί του ποσού που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ, το δε ποσό της παρακράτησης επιμερίζεται κατά το ποσοστό της σύνταξης κάθε δικαιούχου.
Συνταξιούχοι τραπεζών
Ειδική αναφορά στις εγκυκλίους του υπουργείου Εργασίας γίνεται στους συνταξιούχους των τραπεζών. Με τον νόμο 4051/2012 προβλέπεται ότι αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου στο 50% του συνολικού ποσού της μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε πρώην τραπεζοϋπαλλήλους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος επέρχεται μείωση κατά 12% στο τμήμα του ποσού (50% της συνολικής σύνταξης) που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ.
Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας από 1ης Ιανουαρίου κύριας σύνταξης. Δηλαδή η μείωση υπολογίζεται επί του ακαθάριστου ποσού που μένει μετά τις ειδικές εισφορές που έχουν επιβληθεί.
Πάντως πρέπει να επισημανθεί πως το ακαθάριστο ποσό που απομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να «πέσει» κάτω από τα 1.300 ευρώ.
Παραδείγματα για όλες τις κατηγορίες
Διαδοχικές είναι οι μειώσεις στις υψηλές συντάξεις, καθώς σχεδόν κάθε τρεις μήνες υπάρχει και νέα περικοπή. Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι άνοιξαν πρόωρα την πόρτα εξόδου, καθώς έχουν επιβληθεί υψηλότερα «πέναλτι» στους συνταξιούχους κάτω των 60 ετών.
Το «Εθνος-Συντάξεις» δημοσιεύει ενδεικτικά παραδείγματα για τη συνολική μείωση που έχουν στο εισόδημά τους οι συνταξιούχοι από τα μέτρα:
 • Συνταξιούχος του Δημοσίου κάτω των 55 έπαιρνε κύρια σύνταξη 2.170 ευρώ. Με την εισφορά αλληλεγγύης 7% η σύνταξή του μειώθηκε κατά 152 ευρώ. Επιπλέον έχασε άλλα 121 ευρώ από την ειδική εισφορά 6% σε όσους είναι κάτω των 60 ετών. Τον Νοέμβριο είχε νέα μείωση 40% στο ποσό άνω των 1.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να χάσει άλλα 351 ευρώ (μέχρι να συμπληρώσει το 55ο έτος). Επομένως έχει περιοριστεί στα 1.546 ευρώ. Τώρα θα μειωθεί κατά 12% το ποσό που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Δηλαδή θα χάσει άλλα 29,52 ευρώ και θα περιοριστεί στα 1.516,48.
 • Συνταξιούχος ΔΕΚΟ άνω των 60 ετών. Αρχικά έπαιρνε σύνταξη 2.550 ευρώ. Με την εισφορά αλληλεγγύης έχασε 230 ευρώ. Τον Νοέμβριο μειώθηκε κατά 20% το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. Αρα έχασε 224 ευρώ και περιορίστηκε στα 2.096 ευρώ. Τώρα θα έχει απώλεια 107,52 ευρώ και θα περιοριστεί στα 1.988,48 ευρώ.
 • Συνταξιούχος του ΙΚΑ 57 ετών. Αρχικά έπαιρνε κύρια σύνταξη 2.001 ευρώ. Με την εισφορά αλληλεγγύης έχασε 140 ευρώ. Στη συνέχεια επιβλήθηκε ειδική εισφορά μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους, με αποτέλεσμα να έχει νέα απώλεια 111 ευρώ. Τον Νοέμβριο είχε μείωση 20% στο ποσό της σύνταξης άνω των 1.200 ευρώ, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στα 1.640 ευρώ. Τώρα θα χάσει 40,8 και θα περιοριστεί στα 1.599,2 ευρώ.
 • Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ με κύρια σύνταξη 1.480 ευρώ. Με την εισφορά αλληλεγγύης έχασε στο τέλος του καλοκαιριού 44 ευρώ και τον Νοέμβριο έχασε άλλα 47 ευρώ. Αρα περιορίστηκε στα 1.389 και τώρα θα πάρει 1.378,32 ευρώ.
 • Συνταξιούχος του ΕΤΕΑΜ δικαιούται επικουρική σύνταξη 460 ευρώ. Από την 1η Σεπτεμβρίου επιβλήθηκε ειδική εισφορά 5%, με αποτέλεσμα η σύνταξή του να περιορίζεται στα 437 ευρώ. Από το ποσό που υπερβαίνει τα 150 ευρώ -δηλαδή τα 287 ευρώ- κόπηκε τον Νοέμβριο το 30%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μηνιαία σύνταξη να πέσει στα 350,9 ευρώ. Τον Μάιο θα μειωθεί κατά 20% και θα περιοριστεί στα 280,72 €.
Ποιοι γλιτώνουν τις ανατροπές
Από τις μειώσεις στις συντάξεις εξαιρούνται:
 • Οι συνταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992.
 • Τα θύματα τρομοκρατικών ή βίαιων συμβάντων και οι ορφανικές οικογένειες αυτών.
 • Οι συνταξιούχοι του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994, δηλαδή οι αιμορροφιλικοί, οι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεσογειακή αναιμία που λαμβάνουν σύνταξη με βάση τον ν. 612/77, οι συνταξιούχοι που παίρνουν το εξωιδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέλφια και οι σύζυγοι ανάπηρων, καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες,
 • Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με άλλες διατάξεις.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παραπάνω τηλέφωνα απο τις 14.00-16.00
ή κατόπιν ραντεβού να έρθετε απο το γραφείο μας...
Ευχαριστούμε πολύ